24 juni 2019

Arbetststipendie till Cherrie

Cherrie är en av 182 komponister och musiker som fått årets arbetstipendium från Konstnärsnämnden. Nämnden har även beslut om rese och residensstipendier.

Bland de 182 som liksom Shiriihan Mohamed ”Cherrie” Abdulle fått ett arbetstipendium finns namn som Carl Bagge, Ulla Karin Nyqvist, Gustav Ejtes, Jenny Wilson och Tina Ahlin. Totalt delades det i år ut 10,1 miljoner i form av arbetstipendier.

Dessutom har Konstnärsnämnden beslutat om bidrag till residens i utlandet – med mottagare som Mamadou Sene, Sofia Härdig och Kristian Antila – liksom till internationellt utbyte – primärt konserter.

Alla mottagare finns listade på www.konstnarsnamnden.se

Lars Nylin