24 juni 2019

Almedalen – MI väljer

På söndag är det dags för årets Almedalsvecka att dra igång med sitt digra utbud av seminarier och samtal kring samhällsfrågor. MI har valt sex spännande programpunkter med musikkoppling.

Hur kan Stockholm bli en mer attraktiv stad för kulturella och kreativa näringar? 

1/7 2019 8:45 – 9:45, Strandgatan 27, trädgården

Arrangör:AMF Fastigheter

Beskrivning:

”Hur mår de kulturella och kreativa näringarna i Stockholm? Vilka aktörer borde spela en mer aktiv roll i främjandet av dem? Hur bygger vi ett ekosystem mellan branscherna, istället för stuprör som hämmar tillväxt? Vilka städer kan vi dra lärdomar från?”

Medverkande:
Mats Hederos, VD, AMF Fastigheter
Andreas Hatzigeorgiou, VD, Stockholms Handelskammare
Per Sundin, VD, Universal Music
Tua Asplund, VD, A House
Billy McCormac, Chef Public Affairs, Prime

 

Public services roll att synliggöra scenkonsten i hela landet

1/7 2019 15:15 – 15:45, Länsteatern, Bredgatan 10

Arrangör:Svensk Scenkonst

Beskrivning:

”Public service ska spegla hela landet och hela landet ska synas och höras. Hur ser public service på sitt uppdrag att bevaka och visa scenkonst från hela landet? Vad är att synliggöra?”

Medverkande:
Cilla Benkö, VD, SR
Hanna Stjärne, VD, SVT
Robert Uitto, ordförande, Länsteatrarna i Sverige
Magnus Aspegren, VD, Riksteatern
Susanne Rydén, VD, Musik i Syd
Carina, Brorman, CB Consulting AB

 

Bortom gitarrkillen – hur blir svenskt musikliv jämställt?

2/7 2019 11:30 – 12:00, Cramérgatan, H301 ABF:s tält.

Arrangör: ABF

Beskrivning:

”Svenskt musikliv har längre präglats av män men en förändring är på gång. I folkbildningens musikverksamhet är 38 % av deltagarna kvinnor. Hur ska alla kunna känna sig välkomna i musikverksamheten? Hur utmanas gamla strukturer? Vad gör folkbildningen?”

Medverkande:
Ebba Ringborg, Utredare, Studieförbunden
Maria Andersson, Musiker
Hanna Kharazmi Holmer, Verksamhetschef, ABF
Ewa Lantz, Biträdande förbundssekreterare, ABF

 

Hur kan offentlig sektor jobba med popmusik på regional nivå?

2/7 2019 15:45 – 16:30, Hamnplan 5, Nedre plan

Arrangör: AlmeDalarna, Dalapop

Beskrivning:

”Popmusiken som kulturyttring har traditionellt sett fått ge vika för andra kultursatsningar då den har ansetts stå på egna ben. På flera håll i landet växer offentligt finansierade satsningar fram för att stärka popmusiken på kommunal eller regional nivå.

Dalapop är en av de lyckade satsningarna och nu vill fler regioner göra samma sak. I Norrbotten har regionen arbetat med popmusik i över 10 år. Hur jobbar man bäst och mest kostnadseffektivt med popmusik från ett kommunalt och regionalt perspektiv? Vilka värden tillförs en region när kreativa personer i musikbranschen väljer att stanna kvar i regionen istället för att flytta till storstadsregionerna?”

Medverkande:
Ulf Dernevik, Politisk sakkunnig hos kulturminister Amanda Lind
Vilma Flood, Artist
Joppe Pihlgren, Verksamhetsledare, Svensk Live
Angelica Ekholm, Näringslivschef, Borlänge kommun
Pelle Andersson, Verksamhetsledare, Dalapop

När musiken tystnar – studieförbundens roll i det svenska musiklivet

3/7 2019 15:00 – 15:45, Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Studieförbunden

Beskrivning:

”Studieförbunden är basen i svenskt musikliv, deras insatser är avgörande för de senaste decenniernas stora musikframgångar. Musikcirklar leder inte bara till att du lär dig spela, de är också en skola i demokrati. Vilka konsekvenser får de fortsatta nedskärningarna i anslagen till studieförbunden?”

Medverkande:
David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden
Azadeh Rojhan Gustafsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetensskap, folkbildningsforskare, Göteborgs universitet
Sara Thorstensson, utvecklingsansvarig Kultur, Studieförbundet Bilda

Hela programmet (sökbart) finns här.

Christel Valsinger

Foto från invigningen av Almedalsveckan 2018, Region Gotland/Malin Ericsson.