4 juni 2019

SGAE uteslutna ur CISAC

Spanska SGAE, landets motsvarighet till Stim, har uteslutits ur CISAC, rättighetssällskapens paraplyorganisation. Det är konsekvensen av ett antal kontroversiella fall där anställda på SGAE varit inblandade.

Beslutet om SGAE:s uteslutning kom vid CISAC:s kongress i Tokyo, med siffrorna 3 850 mot 346 för beslutet. Straffet gäller ett år om inte SGAE dessförinnan kan visa allvar med en aktionsplan.

– Det är ett väldigt smärtsamt steg, men styrelsen ansåg att det inte fans något val. Vi hoppas att det nu kommer att bli ett tryck på sällskapet att göra om och ändra sig och ta tag i alla felaktigheter som vi pekat på, säger CISAC:s generaldirektör Gadi Oron till Billboard.

Det mest uppmärksammade av kontroverserna kring SGAE är inblandningen i en royalty-scam kallad ”La Rueda” (hjulet), där medlemmar i SGAE som även äger TV-stationer spelat musik nattetid för att få otillåtna intäkter.

2017 blev 18 anställda på SGAE:s kontor i Madrid arresterade misstänkta för inblandning ibland annat i just La Rueda. I det fallet hade SGAE-medlemmar även hävdat rättigheter till verk som är public domain och sedan registrerat det i sina egna namn, föräldrar, barn och i något fall husdjur.

Nyligen frystes utbetalningar motsvarande 25 miljoner kronor efter ett ingripande från ansvarigt regeringsdepartement.

En konsekvens av det inträffade kan bli att de tre majorförlagen, liksom BMG och Peermusic, tar bort sina kataloger från SGAE. Ett alternativ då är Barcelonabaserade Unison. SGAE har i dagarna bötfällts motsvarande 30 miljoner svenska kronor av spanska konkurrensmyndigheter.

SGAE representerar 120 000 medlemmar och mer än 80 miljoner verk.

Lars Nylin