Nyheter 4 juni 2019

Arbetet med EU-direktivet inlett

I mars röstades det nya upphovsrättsdirektivet igenom i EU-parlamentet, och den 18 juni genomförs det första mötet kring hur direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning.

Upphovsrättsdirektivet, eller DSM-direktivet som det mer kommit att kallas (Digital Single Market), ska vara implementerat i EU-ländernas lagstiftning senast den 7 juni 2021. Syftet med direktivet är att liksom de tidigare direktiven EUCD och IPRED fortsätta harmoniseringen mellan medlemsstaternas lagstiftningar kring upphovsrätten.

Som bekant har det varit en intensiv debatt kring framför allt artikel 15 och 17 (tidigare artikel 11 och 13) i detta direktiv, och bara tre av totalt tjugo svenska EU-ledamöter röstade ja. Totalt var det 348 ledamöter i parlamentet som röstade för direktivet, medan 274 röstade mot.

Inför det nyligen genomförda EU-valet var det en del politiker, både i Sverige och i andra länder, som slog mynt av de argument som framförts tidigare om ”länkskatt” och ”uppladdningsfilter”, för att locka röster. Och även om det nu står klart att direktivet ska bli en del av Sveriges upphovsrättslagstiftning återstår mycket arbete för att alla parter ska få säga sitt.

Som ett första steg här i Sverige har Justitiedepartementet inlett arbetet med att ta fram en promemoria med förslag till genomförande. Ett antal möten kommer hållas under hösten 2019 och våren 2020, med nyckelaktörer som påverkas av direktivet, och det underlaget ligger till grund för promemorian. Det allra första mötet genomförs tisdagen den 18 juni.

Därefter skickas promemorian ut på remiss, under 2020, och remissvaren kommer tillsammans med promemorian sammanfattas till den proposition som regeringen överlämnar någon gång under första halvan av 2021. Sedan är det upp till de 349 ledamöterna i den svenska riksdagen att besluta om lagförslaget ska gå igenom eller inte.

Av de totalt 83 inbjudna aktörerna är 11 direkt relaterade till musikindustrin:

– STIM
– IFPI Sverige
– SAMI
– Epidemic Sound
– Spotify
– SoundCloud
– SKAP
– NCB (Nordic Copyright Bureau)
– Musiksverige
– FST (Föreningen Svenska Tonsättare)
– Copyswede

Från techbranschen kan nämnas följande inbjudna aktörer: Google Sverige, Microsoft, Facebook, IT & Telekomföretagen och Telia. Även företag som Bonnier, Storytel, SVT, Sveriges Radio, Schibsted och Bauer är inbjudna, liksom många institutioner och juridiska branschorganisationer.

EU-kommissionen har samtidigt inlett sitt parallella arbete som innebär att man i samråd med medlemsstaterna arrangerar dialoger med berörda parter, för att ta fram generella riktlinjer kring det utökade ansvar som plattformar för användaruppladdat innehåll kommer att få genom lagändringarna.

Elisabet Widlund Fornelius, VD för Musikförläggarna, kommenterar:

– Nu börjar en två år lång process där vi har en tät dialog med beslutsfattarna, så att direktivet implementeras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för musikskaparna och musikförlagen.

Ludvig Werner, VD för IFPI Sverige som företräder masterägarna, säger:

– I det arbete som nu påbörjas är det viktigt att direktivets ursprungliga syfte även blir tydligt i hur implementeringen formuleras i svensk lag. Vi ser fram emot att vara en del av detta arbete.

Hela listan över inbjudna aktörer (PDF)

Daniel Johansson