29 april 2019

Vanligt med psykisk ohälsa bland independentartister

I en enkät utförd av distributionsbolaget Record Union, uppger 73% av nära 1500 independentartister att de upplevt stress, ångest och/eller depression i relation till sitt musikskapande. Rädslan att misslyckas och finansiell instabilitet anges som några av orsakerna.

Det digitala distributionsbolaget Record Union har nyligen genomfört en studie där 1489 independentmusiker svarat på frågor om sitt mående. Av dessa säger 57 procent att de oroar sig för sin mentala hälsa. 41 procent av dessa säger att de oroar sig flera gånger om dagen.

Ångest och depression är de vanligaste symptomen, men så många som 33 procent säger att de har upplevt panikattacker. De vanligaste orsakerna till dessa känslor och symptom är rädslan att misslyckas, finansiell instabilitet, ensamhet och pressen att lyckas.

– Musikindustrin har traditionellt definierat framgång på kommersiella grunder. För att ses som framgångsrik ska en artist nå höga försäljnings- och turnémål. Det är alltid pengarna först. Om vi ska uppnå ett hållbart musikklimat med välmående artister måste detta förändras och artisterna måste själva börja se sin mentala hälsa som en del av framgången, säger Johan Svanberg, VD Record Union.

Av de som har upplevt negativa känslor kring sitt musikskapande säger 65 procent att de pratar med andra om det och de flesta väljer att vända sig till vänner eller familjemedlemmar. Yngre artister är mindre benägna att prata om sin mentala hälsa än äldre. Av de independentartister som inte pratar om sin mentala hälsa och sitt välmående säger 29 procent att det beror på att de inte har någon att prata med.

Läs hela undersökningen här

Christel Valsinger