25 mars 2019

Festivaler i gemensam satsning mot sexuella övergrepp

Dare to care är namnet på ett nystartat projekt som syftar till att motverka sexuella övergrepp och medverka till en positiv publikkultur. Bakom satsningen står Svensk Live i samarbete med RFSU och med finansiering av Svenska Postkodstiftelsen. 

Projektet kommer att samarbeta med minst åtta festivaler under två år. Medverkar från start gör Brännbollsyran, Lollapalooza, Storsjöyran, Way Out West och Eksjö Stadsfest. Festivalorganisationerna kommer att få ta del av utbildningsmaterial från RFSU, som också kommer att finnas på plats på festivalerna.

– Festivalerna stöttas i att skapa en omtänksam publikkultur. Besökarna kommer att möta Dare to Care genom RFSU-utbildade volontärer som leder samtal om samspel, kommunikation och ömsesidighet i mötet mellan människor. De ger också konkreta tips för att tidigt kunna ingripa om man ser någon som inte verkar respektera andras gränser, säger Pelle Ullholm, sakkunnig på RFSU.

Totalt samlar de fem festivalerna 315 000 festivalbesökare och 20 000 volontärer, försäljare och artister som alla på olika plan kommer kunna ta del av och sprida budskapet i Dare to care.

– Styrkan i den här satsningen är att vi kan använda de arenor där vi verkar – festivaler, konserter och klubbar, som är platser som starkt formar vår identitet och livsstil, för att driva ett förändringsarbete som förhoppningsvis ger avtryck i hela samhället. Vi har möjlighet att nå många samtidigt både genom festivalerna och genom de runt 200 medlemsorganisationerna i Svensk Live, som står bakom satsningen, säger Hanna Rothelius, projektledare för Dare to care på Svensk Live.

Christel Valsinger

Foto: Claes Sandén