28 januari 2019

”Musikindustrin måste få en fungerande marknad”

”Musikindustrin måste få en fungerande marknad som alla andra” skriver Stims VD Karsten Karsten Dyhrberg Nielsen i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet.

Karsten Dyhrberg Nielsen skriver bland annat:

”Musikindustrin måste få en fungerande marknad som alla andra. Att alla aktörer agerar under samma villkor är en hörnsten för sund konkurrens. En skälig ersättning efter fastlagda förutsättningar är en självklarhet för att även musikföretags konkurrenskraft ska fungera.”

Hela debattinlägget finns här:

https://www.svd.se/musikindustrin-maste-fa-en-fungerande-marknad/om/naringsliv:debatt

Foto: Lars Nylin