4 december 2018

Musikbranschen gratulerar jubilerande FST

Sedan 1918 har Föreningen Svenska Tonsättare verkat för att tillvarata svenska tonsättares intressen och göra både ny och äldre musik tillgänglig för fler. Förra veckan firades födelsedagen med jubileumskonserter och gratulationerna har strömmat in.

Närmare 400 professionella tonsättare inom konstmusiken ingår idag i FST, att jämföra med 34 vid starten 1918. Idag rymmer svensk konstmusik såväl opera, orkesterverk och kammarmusik, som elektronisk musik, ljudkonst och improvisation.

Den 29 november firades 100-årsdagen med fyra jubileumskonserter framförda av KammarensembleN under ledning av Michael Bartosch, S:t Jacobs Vokalensemble under ledning av Mikael Wedar, Stockholms Saxofonkvartett, MalvaKvartetten, TMRW, Mugwump och ensemble GAHLMM, som bildats för att turnera under jubileumsåret och manifestera den svenska tonsättarkonsten. Två av konserterna direktsändes i P2.

Karsten Dyhrberg Nielsen, VD på Stim, gratulerar och framhåller FST:s arbete för kulturens värde:

– För 100 år sedan grundades Föreningen Svenska Tonsättare, FST. Fyra år senare grundade FST Stim och Stims och FST:s berättelser kommer med detta alltid att nedtecknas på samma notblad. Jag vill å Stims vägnar framföra ett varmt och innerligt grattis, och inte minst med tanke på vår gemensamma historia, också ett stort tack – för det arbete ni har bedrivit under så lång tid, för konstmusiken, musikens och kulturens värde i stort. FST:s samlade erfarenhet, vishet och kraft, tar ni med er i allt ni gör och skapar för framtiden.

– FST är en otroligt viktig röst för kreatörerna av konstmusiken. Inte minst att stå upp för deras rättigheter för ersättningar i den föränderliga digitala världen. Må ni fortsätta det goda arbetet i minst 100 år till! säger Gunnar Helgesson, VD på Gehrmans Musikförlag.

Elisabet Widlund Fornelius, VD på Musikförläggarna, gratulerar och tackar för det fina samarbetet:

– Hundrafalt grattis Föreningen Svenska Tonsättare! Och tusen tack för allt ert arbete för musiken. Starten 1918 var inte bara början på FST utan även Stim – som ni grundade. Först 10 år senare bildades Musikförläggarna. Och det är som det ska – utan upphovspersonerna inga förlag. Vi är så glada över vårt givande samarbete genom åren.

Christel Valsinger