27 november 2018

Record Union i öppet brev till streamingsajter

Det digitala distributionsbolaget Record Union vill se ett större engagemang för independentmusik hos streamingjättarna. I ett öppet brev till Amazon, Apple, Spotify och YouTube uppmanar de plattformarna att lyfta fram musik skapad av independentartister.

Under oktober månad gjorde Record Union en undersökning bland artister som publicerat minst en singel genom bolaget i Danmark, Finland, Norge, Sverige, England och USA. 1 191 kunder svarade på frågor om vad som hade störst betydelse för deras frihet som kreatörer och hur de såg på Spotifys betydelse och vikten av att jobba med majorbolag.

Enkäten visar bl a att att 69 procent av independentartisterna tycker att dagens playlistkultur gynnar mainstreammusik framför independentartister och 34 procent oroar sig över att behöva anpassa sig till mängden för att lyckas. 74 procent anser att det är viktigt för deras karriär att deras musik kommer med på Spotifys playlists, men bara 22 procent säger att det är viktigt för karriären att bli kontrakterad av ett majorbolag.

– Det faktum att artister idag värderar playlistfeatures mer än att bli backade av ett stort skivbolag säger en del om hur maktbalansen i musikindustrin har skiftat och hur Spotify och de andra streamingtjänsterna har blivit vår tids gatekeepers för independentartister, säger Johan Svanberg, VD på Record Union.

I ett öppet brev till Amazon, Apple, Spotify och YouTube ombeds streamingtjänsterna att erkänna independentmusik genom att integrera en “tag” för independentmaterial i deras streamingtjänster. Det skulle hjälpa independentartister att sticka ut i havet av major label-backade artister och även vara en vägledning för konsumenter som vill hitta och lyssna på independentmusik, skriver bolaget i sitt pressmeddelande.

– Om inte streamingjättarna tar sitt ansvar och skapar bättre förutsättningar för independentartister att bryta igenom med sin musik kan det få negativa konsekvenser för framtidens musikklimat, säger Johan Svanberg.

Resultatet av undersökningen finns att läsa här.

Det öppna brevet till streamingplattformarna finns här.

Christel Valsinger