29 oktober 2018

4 Snabba/Thomas Florén Mirac

Den ideella föreningen Mirac – Music-focused Interdisciplinary research and Analysis Center – är en mötesplats för svensk musikforskning. 14-15/11 är det dags för årets Mirac-konferens och MI har pratat med föreningens Thomas Florén.

Förra hösten samlades cirka 60 deltagare från musikbransch, musikutbildningar och forskare från olika discipliner och lärosäten för att i Miracs regi prata om musik i ett forskningsperspektiv. Även i år håller man till på Musikhögskolan i Stockholm.

Vad är Mirac och vem är du själv?

– Mirac är en organisation som försöker skapa en bättre dialog mellan musikbransch och musikforskare. Vi som grundade Mirac, Daniel Johansson, Linda Portnoff och jag, ville skapa en mötesplats där musikbransch och forskning kan samverka. I början var det nästan bara forskare, men de senaste tre åren har branschen medverkat allt mer, vilket är otroligt kul och bra. Vi vill göra forskningen mer relevant för branschen samtidigt som branschen kan inspirera ny forskning, något vi faktisk kan se exempel på i årets forskarspresentationer.

– Jag har ett livslångt intresse för musik och livnärde mig under en tioårsperiod som turnerande musiker i Sverige, Europa och Asien. Parallellt började jag läsa på Stockholms Universitetet vilket ledde till att jag doktorerade och idag är lektor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna, jag undervisar även en del vid Kungliga Musikhögskolan.

Blir det några större förändringar i upplägget på konferensen detta femte år?

– Vi kör vidare med konceptet med korta forskarpresentationer, men kommer för första gången ha en keynote-talare, Ola Håkansson, som intervjuas av professor Mats Trondman. Ett nytt inslag är även att vi kommer att ha en demonstration av fjärrproducerat liveframträdande med musiker och producenter på olika platser i landet. Egentligen är det första året som vi verkligen kunnat jobba med att kombinera forskare och bransch. Även i den avslutande AI-panelen har vi lyckats kombinera forskare och bransch på ett sätt som vi tror kommer bli spännande.

AI är en röd tråd, vad tror du själv om vilken roll AI kommer att spela?

– Det är jättespännande fråga och det är ju det som konferensen i stor utsträckning handlar om.  Det hörs många olika röster, en del mycket kritiska, en del mycket positiva. Jag tror att sanningen ligger någonstans däremellan. Om vi ser tillbaka på utvecklingen är det tydligt att musik och bransch hela tiden påverkats av tekniska innovationer. Och nästan alltid har det funnits både domedagsprofeter och frälsta. AI kommer att påverka både musikutövare, bransch och lyssnare, det är jag helt övertygad om. Flera av årets presentationer visar hur AI idag används på flera olika sätt. Som sociolog är jag egentligen mindre intresserade av tekniken i sig. Jag är istället mest intresserad dess konsekvenser på musikutövare, bransch, lyssnare och i förlängningen även på musiken som konstform.

Branschbekante Ola Håkansson är med er, vad kommer samtalet med honom att handla om?

– Ola har ett helt unikt perspektiv på utvecklingen, med sin långa erfarenhet och i olika roller. Intervjun kommer dels handla om hans resa, från 60-talet fram till idag. Dels kommer den handla om hans syn på vad som händer framåt, b.la ifråga om AI, men även vad branschen och musiken är på väg. Vad kommer att krävas av låtskrivare, artister och bransch för att det ska finnas ett svenskt musikunder även i morgon? Vem vet, intervju kanske resulterar i nya forskningsprojekt. Det är ju från början syftet med Mirac. Alla som på något sätt är intresserade av musik är välkomna att delta och därigenom bidra till att utveckla och bygga upp Mirac till en gemensam plattform.

Fotnot: Mirac är öppet för åhörare i mån av plats. Kola med info@mirac.

Lars Nylin