15 oktober 2018

Musikindustrin går miste om 23 miljarder

Nielsen har på uppdrag av svenska Soundtrack Your Brand genomfört den största globala undersökningen någonsin kring bakgrundsmusik. Undersökningen visar att rättighetshavare i musikbranschen går miste om stora intäkter.

Enligt undersökningen förlorar rättighetshavare i den globala musikindustrin över 23 miljarder kronor årligen på grund av att affärsidkare använder sig av konsumenttjänster som t ex YouTube och Spotify istället för korrekt licensierade plattformar för bakgrundsmusik. Undersökningen visar också att den största orsaken helt enkelt är okunskap bland företagarna.

Den totala omsättningen för den globala bakgrundsmusiken värderas till 110 miljarder kronor. Av de 29,4 miljoner affärsverksamheter som finns i världen använder sig hela 21,3 miljoner av vanliga konsumentjänster för musik. Bland företag som har mindre än tio anställda är det 83 procent som nyttjar konsumenttjänster med privata abonnemang.

Över 80 procent av företagen säger samtidigt att musik är viktigt för dem i deras verksamhet.

MI ställde ett par frågor till Andreas Liffgarden, medgrundare och styrelseordförande för Soundtrack Your Brand, samt initiativtagare till undersökningen:

Varför har ni gjort den här undersökningen?

– Vi har sett, och många med oss, hur konsumenttjänster har använts i kommersiella miljöer. Man kikar vid kassan och ser ett välbekant användarinterface. Med jämna mellanrum så hör man också reklaminslag från free-tjänster. Jag fick själv höra reklam från Renault när jag köpte min senaste bil – som absolut inte var fransk. Det är ju en kul anekdot, men vi ville veta exakt hur stort problemet är. Därför bad vi Nielsen att titta på detta.

Rapporten, The Hidden Value In Music For Business, visar att i de undersökta länderna är medvetenheten om vilka regler som gäller som lägst i USA och Italien, och som högst i Sverige och Tyskland. 71 procent av SME´s i USA känner t.ex. inte till att klarering av framföranderättigheterna (genom ASCAP, BMI etc), inte innebär att de kan använda musik från privata abonnemang i sin verksamhet.

Resultaten visar på stora skillnader i kunskap hos företagare i olika länder, vad tror du det beror på?

– På marknader som t.ex. Sverige så har rättighetshavare som IFPI, STIM och SAMI jobbat nära både Soundtrack (och våra konkurrenter för den delen). Vi har helt enkelt sett detta som en kollektiv fråga för musikindustrin och jobbat tillsammans. Det har gett resultat.

Även om undersökningen visar på bristande kunskap kring hur musik och tjänster får användas i affärsverksamheter, visar den också på att det finns en stor betalningsvilja. Bara 14 procent av företagen säger sig vara ovilliga att betala för musik, medan resterande företag är villiga att betala på olika nivåer.

Rättighetshavare i musikbranschen går alltså miste om stora intäkter på det här området, hur kan man lösa problemet?

– Det första steget är att uppmärksamma det. Nu har vi 2,65 miljarder dollar-skäl att göra det. Detta är enormt, och som kompositör, artist eller musiker så skulle jag vara väldigt mån om att bli ersatt korrekt när min musik används kommersiellt. Inte minst när den effektiva ARPUn från konsumentjänster sjunker. Det andra är att vi alla tar vårt ansvar.

– Vi som B2B DSP måste se till att bygga attraktiva produkter som affärsidkare faktiskt föredrar att använda istället för B2C-tjänster. Sedan måste vi fylla dessa tjänster med precis lika mycket musik som finns på konsumentsidan. Man ska inte behöva få sämre eller mindre musik bara för att man väljer en korrekt licensierad tjänst.

– Rättighetshavarna måste också se till att de skapar en rättvis marknad där alla DSP-er har samma förutsättningar. Till sist så måste de stora konsumenttjänsterna se till att få bort kommersiellt bruk av sina plattformar. Det är användare som inte ska vara där, som skapar intäkter de aldrig skulle haft, med licenser de aldrig skaffat.

Här finns en sammanfattning av rapporten: https://www.soundtrackyourbrand.com/content/research/nielsen

Undersökningen har väckt en hel del uppmärksamhet internationellt:


Daniel Johansson