9 oktober 2018

Hovrätten fäller SKAP och FST för mutbrott

En oenig hovrätt river upp Tingsrättens friande dom mot företrädare för SKAP och FST och utdömer böter för mutbrott.

– Vi kommer att överklaga domen, säger advokat Conny Cedermark som företrätt SKAP. 

Målet gäller de fester som SKAP och FST bjudit in bland annat myndighetschefer från kultursektorn till under åren 2012-14, och där gästerna bjudits på mat och dryck. Fem myndighetschefer samt företrädare för intresseorganisationerna SKAP och FST stod anklagade för mutbrott, men i december förra året friades samtliga inblandade av en enig tingsrätt.

Festerna var att betrakta som branschträffar och myndighetspersonernas närvaro var motiverad eftersom de måste kunna följa vad som händer på musikområdet, slog tingsrätten fast.

Åklagare Alf Johansson valde dock att överklaga fallet till hovrätten, då fallet är av principiell vikt. I fredags kom så domen, där hovrätten istället slår fast att myndigheter inte får ta emot förmåner av denna typ, då det skulle kunna påverka deras uppdrag att fördela statsbidrag inom kulturområdet.

På Skaps hemsida kommenterar advokat Conny Cedermark målet:

– Vi kommer att överklaga domen. Inte minst det faktum att två av tre juristdomare ville ogilla åtalet gör att jag bedömer möjligheterna att HD medger prövningstillstånd som goda.

– Men ska man ändå se något glädjande med domen så är det att hovrätten faktiskt konstaterar att det inte varit fråga om mutor av typiskt slag. Snarare motiverar rätten sin dom med att samhället måste kunna ställa särskilt höga krav på myndighetsföreträdare och att en särskild försiktighet därför måste gälla när det gäller förmåner till sådana personer.

Bland de dömda finns förutom Skaps ordförande Alfons Karabuda, Stina Westerberg, generaldirektör för Statens musikverk, som döms för mutbrott och tagande av muta.

Överklagandet ska vara inlämnat till HD allra senast den 2 november 2018.

Lars Nylin