21 augusti 2018

FÖRLAG Pernilla Svanström blir General Manager för The Kennel

Pernilla Svanström har utsetts till General Manager på The Kennel. Hon fortsätter med sina tidigare uppgifter som Creative Manager, men kommer framgent att spela en större roll i företagets operativa arbete.

Pernilla Svanström kom till The Kennel 2010 och var förlagets första anställda. Hon blev delägare 2013 och har haft en nyckelroll i att utveckla företaget till vad det är i dag, med stora framgångar på inte minst den koreanska marknaden.

Pernilla Svanström rapporterar till Iggy Stränge Dahl och Hayden Bell.

Christel Valsinger