29 juni 2018

Stim samlar royalties för streamning i Östasien

Streamingen ökar kraftigt i Asien och mot bakgrund av detta börjar Stim nu direktlicensiera musik i onlinetjänster i ett stort antal asiatiska länder, bland annat Filippinerna, Malaysia och Indonesien. Detta möjliggörs av ett nytt samarbete med Stims systersällskap i Australien APRA AMCOS. För Stims anslutna betyder det här att deras rättigheter administreras snabbare och mer effektivt, vilket leder till högre ersättningar när deras verk framförs i Asien.

– Vi är stolta över att vara världens första upphovsrättssällskap som går in i detta samarbete. Detta innebär ökade royaltyintäkter för Stims anslutna, då vi både får nya intäktskällor och effektiviserar de vi redan har, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd på Stim.

Tidigare tog Stim in royalties genom avtal med upphovsrättssällskapen i de olika asiatiska länderna. Med det nya avtalet kommer Stim ta in royalties direkt från streamingtjänsterna när Stims musik spelas. Flera av länderna i Östasien har traditionellt haft en svag upphovsrätt som försvårat möjligheten att få ersättning för musikanvändningen där. I likhet med Stims direktlicensiering i Europa, som sker via bolaget ICE, kommer ersättningar framöver i större utsträckning samlas in direkt från asiatiska territorier via den australienska hubben APRA AMCOS PAL (Pan Asian Licensing).

– Sedan fem år tillbaka är direktlicensiering av digitala multiterritoriella tjänster mer eller mindre standard i Europa. I Asien börjar samma utveckling få fäste till stor del tack vare APRA AMCOS PAL-hub. Vi är därför väldigt nöjda med att nu kunna erbjuda Stims anslutna en hantering av deras rättigheter i Asien, säger Peter Lindström, försäljnings- och marknadschef på Stim.

Lars Nylin