29 maj 2018

Svenskt Rockarkiv föreslås få statlig finansiering

Svenskt Rockarkiv i Hultsfred behöver anställa fler för att kunna samla in och katalogisera material ur svensk populärmusikhistoria. Landstinget i Kalmar län vill därför att staten tar finansiellt ansvar för arkivet. Det skriver SVT Nyheter.

Svenskt Rockarkiv föddes 1993 och har till uppgift att samla och bevara fonogram, bilder, affischer, tidskrifter, scenkläder, instrument mm med anknytning till svensk populärmusik. Arkivet, som idag ligger i Hultsfred, är tillgängligt för både forskare och en intresserad allmänhet.

Verksamheten har idag stöd från Regionförbundet, landstinget och Hultsfreds kommun och tre personer arbetar med att arkivera och katalogisera material, men arbetet går långsamt framåt.

–  Om vi fick pengar för att anställa ytterligare personer skulle vi kunna samla in mer material och även katalogisera och göra större mängder tillgängliga här på arkivet, säger Stefan Ölvebring, rockarkivarie till SVT Nyheter.

Därför föreslår nu landstingets kulturnämnd att staten går in som finansiär från och med 2022. Förslaget tas upp i landstingsfullmäktige den 30 maj.

Christel Valsinger