29 maj 2018

BRANSCH The Great Escape 2018

Nyligen genomfördes branschfestivalen The Great Escape i Brighton. Ganska många svenskar var på plats och MI ställde ett par frågor till en av dem, Henric Lindström, utbildningsansvarig på Music & Event Management.

Hur många gånger har du varit på The Great Escape? Har något förändrats under åren?

– Jag började åka till konferensen för ett tiotal år sedan, och då var det en rätt liten, smått rörig konferens. Sen dess har den vuxit, och konferensen har professionaliserats under tiden. Den är också mer internationell än tidigare vilket speglas i programmet.

– Samarbetet med CMU Daily är bra. De sätter en stor det av programmet vilket, jämfört med de tidigare åren, har gjort programmet mer fokuserat och relevant. I år var det tydliga teman; onsdagen hade fokus på utbildning, torsdagen hade AI i fokus och fredagen var det Kina som marknad.

Vad tar du med dig mest från konferensen?

– AI var nog den stora snackisen, inte bara under konferensen utan i branschen generellt. Tilltron till Blockchain som frälsare verkade också stor, med ett hopp om ett nytt ekosystem.

– Det råder ett slags konsensus att ett nytt ekosystem måste vara transparent och data måste delas bredare så att de vattentäta skott som finns idag bryts upp. Helt enkelt kan inte ett skivbolag sitta med sin data, förlag med sin och sedan ett ticketing-bolag med sin. Data måste aggregeras och delas för att vi ska få ut mer av den. Kanske är det artisterna själva som borde äga sin metadata? Det var en återkommande idé och tanke.

– Inriktningen under denna konferens var samtidigt inte hur det tekniskt ska fungera och det kanske inte är något vi som bransch måste kunna heller. Utgångspunkten under panelerna var snarare kring vad som redan finns, så som Jukedeck, MXX Music och Rotor, men framförallt: Hur vill vi att ekosystemet i framtiden ska fungera.

Något citat, eller något annat från konferensen du vill lyfta fram?

– ”AI will make us more human”. Det var Imogen Heap, som under en panel ville lyfta fram den kanske mest intressanta aspekten av den revolution vi nu ser, dvs att vi måste se den mänskliga aspekten av AI. Det var en ganska filosofisk diskussion, som man sällan ser på branschkonferenser, där det hittills mest handlat om det tekniska och legala.

– Det legala togs naturligtvis också upp en del, där den stora nöten att knäcka är vem, om någon, som äger upphovsrätten om en maskin skapar musik helt själv. Huruvida maskiner kommer skapa musik är en icke-fråga, det är redan här. Frågan är vad vi som bransch ska göra och hur AI kan hjälpa oss.

– Men, som vanligt blev det lite en diskussion mellan de frälsta, där AI ska ordna alla problem som finns, och de som ställer sig mer skeptiska (kanske på grund av att ”det nya systemet” kan hota eller åtminstone förändra deras arbete i grunden). Flera gånger lyftes dock användaren, eller konsumenten om man så vill, fram som den viktiga mottagaren; ett slags hälsotecken. Systemen måste byggas så att användaren hamnar i fokus och user centric kan ses i en bredare bemärkelse.

Daniel Johansson