22 maj 2018

EXPORT Tredje året för nordisk handelsdelegation till Los Angeles

En svensk branschdelegation har varit i Los Angeles i regi av Export Music Sweden. Fokus låg denna gång på låtar, något som Sverige som bekant är bra på.

Efter stort ansökningstryck att åka med till den tredje nordiska handelsdelegationen till Los Angeles bar det av den 25 – 27 april. Stort fokus lades på placering av låtar.

Delegationen träffade och besökte bland andra Hit the Ground Running Music Supervision & Pusher Music, Notting Hill Publishing, Fox Music (Twentieth Century Fox Film Studio)/The Fox Television/Fox Trailers, Axis PR, Tidal och Kobalt/AWAL.

En heldag spenderades med Guild of Music Supervisors bl a med panelerna How to Get Your Music to Film och TV Sync: What is the Best Way To Get Your Music On TV med tunga music supervisors som Thomas Golubic (Breaking Bad, Better Call Saul, Six Feet Under) och Morgan Rhodes (Dear White People, Queen Sugar, Selma) m fl. På kvällen bjöds deras medlemmar in för ett nätverksmingel för att skapa nya kontaktytor.

Ett lyckad mottagning med den hittills största uppslutningen från lokal L.A.-bransch genomfördes på det finska residenset i Bel Air.  Samtidigt pågick det Nordiska låtskrivarlägret Nordic Sounds, med bara kvinnor, som arrangerades av de nordiska exportkontoren. Sverige representerades av Rebecca & Fiona.

Bortsett från Jesper Thorsson från ExMS, samt representanter från de andra nordiska exportkontoren, följde följande svenskar med; Åsa Enström – BMG, Eva Karman Reinhold – Smilodon, Peo Nylén – Cosmos Songs, Robin Jenssen – Ekko Music Rights och Mona Aghai – RMV.

Jesper Thorsson, VD ExMS säger till MI:

– Ett fint samarbete mellan de nordiska exportkontoren genom Nomex och ett nedslag som detta tredje året har blivit riktigt befäst och känt bland viktiga kontakter i Los Angeles musikindustri. Bra sammansättning av både den svenska och den nordiska delegationen. Jag ser med tillförsikt fram emot en fortsättning.

Projektet genomfördes med stöd av Regeringskansliet och Sveriges konsulat i San Fransisco.

Lars Nylin