21 maj 2018

MUSIKBOLAG Personalnytt på Warner Music

Warner Music meddelar några förändringar på kontoret, inklusive några helt nya namn.

Johanna Norén, tidigare med rollen Senior Product Manager International, har befordtats till Head of International. I Johannas team finns även Johanna Newby i rollen som Senior Product Manager International och Louisa Ernestam som Promotion Manager International. Louisa började på Warner i mars och kom då från en tjänst som PR-konsult på kommunikationsbyrån Isobar.

Jenny Palmquist får den nya titeln Head of Partner Relations. Jenny tar det övergripande ansvaret för Warners arbete mot radio och Spotifys Shows & Editorial. Vid sin sida har Jenny Tove Alexandersson som ansvarig för Sveriges Radio och i den helt nya rollen Brand Partnership Manager.

På den lokala avdelningen, som leds av Emma Finnkvist, har det också blivit några förändringar. Nyligen promotades Mikaela Lundberg till Senior Promotion Manager. Robert Skowronski som leder arbetet med Giant-etiketten tar tillsammans med Ellen Fjaestad rollen som produkt- och promotionmanager.

David Hellbergs digitala team kunde för bara några veckor sedan välkomna Caroline Söderlund till uppdraget som Youtube account manager. Caroline valde att ansluta till Warner-gänget efter att ha arbetat på det digitala mediehuset Splay.

Lars Nylin

På bilden Louisa Ernestam och Caroline Söderlund.