8 maj 2018

SPOTIFY Fortsatt mansdominans bland musikskapare på topplistan

Ny statistik från Spotify visar att både globala och svenska topplistor fortsätter att domineras av manliga låtskrivare och producenter. Bara ca 10% av låtskrivarna på Spotify Topp 50 för 2017 är kvinnor. Antalet kvinnliga producenter på samma lista är noll.
– Vi som bransch behöver prioritera jämställdhet ännu högre, menar Jenny Hermanson, nordisk VD på Spotify.

Bakom de 50 mest spelade låtarna i världen 2017 fanns totalt 308 upphovsperosner. Av dem var 277 män (89,9%) och 31 kvinnor (10,1%). I genomsnitt blir det 6,16 upphovspersoner per låt, varav  5,54 män och 0,62 kvinnor. Ingen av de 50 mest spelade låtarna har en kvinnlig producent.

Statistiken för den svenska topplistan på Spotify är inte mycket bättre ur jämställdhetssynpunkt. Totalt 290 personer ligger bakom de 50 mest spelade låtarna i Sverige 2017. 251 av dem är män (86,5%) och 39 kvinnor (13,5%). Per låt ger det 5,02 män och 0,78 kvinnor. Inte heller här finns några kvinnliga producenter inblandade.

– Statistiken är ett starkt bevis att vi som bransch behöver prioritera jämställdhet ännu högre. Det finns otroligt många framgångsrika kvinnor bakom musiken och branschen måste bli betydligt bättre på att uppmärksamma och ta till vara på talangen. På så vis kan vi inspirera ännu fler kvinnor att också bli en del av den,  säger Jenny Hermanson, nordisk VD på Spotify.

Det största hindret för en jämställd musikbransch handlar om nätverk, menar hon.

– Historiskt sett har det varit stort fokus på att lära känna ”rätt” människor med makt, precis som i många andra branscher i samhället. Människor har en tendens att förlita sig på sitt eget nätverk, vilket var varit med och bidragit till mansdominansen. Jag tror att vi kan åstadkomma mycket gott i branschen genom att aktivt leta efter talang på andra platser än i telefonboken och det har musikindustrin blivit otroligt mycket bättre på de senaste åren. Idag har musikbranschen demokratiserats mer och det går att skapa och ge ut musik på sina egna villkor, oberoende av kontaktnät.

Har spellisteredaktörerna någon jämställdhetspolicy de jobbar efter när de curerar spellistor? 

– Vi arbetar aktivt med mångfald och inkludering i alla team på Spotify och har uppsatta strategier och policys för hur vi rekryterar och behandlar varandra. Våra redaktörer är användarnas förlängda arm och jobbar för att ge musikälskare bästa möjliga upplevelse på Spotify. I det arbetet ingår absolut att lyfta fram en så mångfacetterad palett av artister och upphovspersoner som möjligt.

Förra året startade projektet Equalizer, ett samarbete mellan Spotify, Musikförläggarna och Max Martins förlag MXM Music för att öka jämställdheten och mångfalden i musikbranschen. Inom projektet har Spotify startat Equalizer podcast, där kvinnliga producenter och låtskrivare intervjuas om sitt arbete. En ny säsong har precis startat, med programledarna Linnea Henriksson och Evyn Redar. Inom ramen för Equalizer Project arrangerar Spotify också nätverksträffar för producent- och låtskrivartalanger som syftar till att få mer etablerade musikskapare och talanger att mötas och utbyta erfarenheter. Nästa nätverksträff äger rum den 9 juni.

Christel Valsinger

Den som vill nominera producenter och låtskrivare i början av karriären till nästa nätverksträff inom Equalizer kan göra det här: https://spoti.fi/2FGBMUr).

Bonusfakta: På den globala topplistan är sju av låtskrivarna svenska och två av dem är kvinnor: Noonie Bao, som varit med och skrivit Stay med Zedd, samt Sara Charlee Nyman, en av upphovspersonerna bakom Paris med The Chainsmokers. Övriga svenska låtskrivaren på globala Topp 50 är Fredrik Häggstam, Kris Eriksson, Linus Wiklund, Mattias Larsson och Robin Fredriksson.