24 april 2018

IFPI Global Music Report 2018

Den 24 april släpptes IFPI Global Music Report 2018, som beskriver ekonomin för masterägare runt om i världen för helåret 2017.

MI var med på presskonferensen där chefen för IFPI, Francis Moore, inledde med att berätta att intäkterna till masterägarna ökade med 8,1 procent under år 2017 jämfört med år 2016. Totalt landade intäkterna på 17,3 miljarder USD.

Det är den största år till år ökningen sedan mätningarna av den globala musikförsäljningen började. Intäkterna från streaming ökade med 41 procent, och under året betalade 176 miljoner för ett streamingabonnemang.

Francis Moore poängterade dock att det totala globala värdet för inspelad musik år 2017 fortfarande bara utgör 68 procent av värdet år 1999, d.v.s. det är fortfarande en bit kvar till de nivåerna.

Försäljningen av downloads gick ned med 20,5 procent globalt medan intäkterna från fysisk försäljning gick ned med 5,4 procent.

De tre majorbolagen var representerade av Stu Bergen, CEO för International and Global Commercial Services på Warner, Dennis Kooker, president för Global Digital Business & U.S. Sales på Sony, och Adam Granite, EVP Market Development på Universal.

Samtliga gav exempel på hur den strömmande musiken har förändrat förutsättningarna för hur musik slår igenom och sprids och hur intäkter skapas, inte minst över landsgränser. Stu Bergen (Warner) menade dock att det fortfarande finns utrymme för tillväxt och tog Japan som exempel, där intäkterna går ner och övergången till streaming går sakta.

Dennis Kooker (Sony) konstaterade att det var 64 miljoner fler betalande streaminganvändare under 2017 jämfört med 2016 och att 38 procent av intäkterna globalt nu kommer från streaming. Kooker menade att investeringar i utveckling av artister och ny musik är det som är det fundamentala i affärsmodellen, och det måste fortsätta vara kärnan i all de gör.

Men han påpekade också att det är viktigt med teknikinvesteringar, så att bolagen kan hänga med i utvecklingen och befinna sig i fronten för nya sätt att lyssna på musik. Han framhöll röststyrning och smarta högtalare som viktiga tekniker just nu, tekniker som gör det lättare för konsumenter att hitta och lyssna till musik. Kooker trodde också att Augmented Reality och Virtual Reality helt kommer förändra sättet vi upplever musik på i framtiden.

Adam Granite (Universal) sade att det ligger många års arbete bakom de ökningar som syns nu. Han sa att Universal numera inte kallar sig för ”music product company”, utan för ”music entertainment company”. Granite framhöll framför allt potentialen som finns på marknaderna i Kina, Afrika, Indien och Mellanöstern, med en befolkning på över 4 miljarder människor.

Han menade att det kommer bli viktigt att investera i den lokala repertoaren i många av dessa länder, t.ex. de afrikanska länderna. Det finns omfattande kulturella bakgrunder som bolagen behöver lära sig och förstå, och därför är det viktigt att investera i lokala artister och musik. Granite förutspådde också att inom fem år kommer Indien vara en av de tio största musikmarknaderna i världen.

En annan marknad som har haft en rejäl tillväxt är Latinamerika där intäkterna ökade med nästan 18 procent under 2017. Men även Nordamerika hade ett mycket bra år, en ökning på närmare 13 procent. Europa ökade med 4 procent och Asien med 5 procent, där Kina framför allt står ut med en intäktsökning på 35 procent. Kina är nu den tionde största musikmarknaden i världen.

www.ifpi.org

Daniel Johansson