16 februari 2018

Regeringen vill skärpa straffen för upphovsrättsbrott

Regeringen föreslår skärpta straff för upphovsrättsbrott. Den som har gjort sig skyldig till intrång i upphovsrätten ska kunna få upp till sex års fängelse, enligt det nya förslaget. ”En verkligt god nyhet”, menar Musikförläggarnas vd Elisabet Widlund Fornelius.

”Om det här blir en lag innebär det att polisen får bättre möjligheter att utreda upphovsrättsbrott och att rättsväsendet prioriterar det. Det finns fortfarande ett stort problem med olaglig streaming och nedladdning. Vi har länge pekat på regeringens ansvar att göra något åt de upphovsrättsintrång som sker på nätet. Det här är verkligen en god nyhet,” säger Elisabet Widlund Fornelius, vd på Musikförläggarna, i en kommentar.

Regeringens utredning föreslår att nya brottsbeteckningar införs och att brotten delas in två svårighetsgrader. Upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott av normalgraden kan ge böter eller fängelse i högst två år. Vid grovt brott kan påföljden bli fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För att grovt brott ska föreligga ska rättighetshavarens skada,  gärningsmannens vinning och omständigheter av särskilt farlig art vara betydande.

Läs regeringens pressmeddelande här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/skarpta-straff-for-immaterialrattsintrang/

Christel Valsinger