12 november 2017

#MeToo i musikbranschen

Musikbranschen har ännu inte samlat sig under #MeToo. Det blir ändring på det nu. Intresseorganisationen Musiksveriges styrelseordförande Elisabet Widlund har kallat till ett extra styrelsemöte i ämnet och i en kommentar säger Widlund bland annat: ”Vi kommer att ta itu med tystnadskulturen, ofredanden och sexuella trakasserier mer kraftfull än vad som hittills gjorts.”

Elisabet Widlund skriver till MI:

”Musiksverige samlar branschens beslutsfattare för att driva viktiga frågor. Just nu är den mest akuta frågan bristen på jämställdhet. #metoo har visat vilka effekter ojämställdhet får för kvinnors arbetsmiljö. Musikbranschen präglas, liksom många andra branscher, av en skev maktfördelning. Det tillsammans med en otrygg arbetsmarknad gör kvinnor extra utsatta.

Det finns flera initiativ för att förbättra jämställdheten, men det går för långsamt. Vi kommer att ta itu med tystnadskulturen, ofredanden och sexuella trakasserier mer kraftfull än vad som hittills gjorts.

Som ordförande i Musiksveriges styrelse har jag därför kallat till ett extra styrelsemöte för att prata om hur vi snabbare och bättre ska rensa ut problemen från musikbranschen.”

Lars Nylin