30 oktober 2017

IN MEMORIAM Eddie Landqvist

Eddie Landqvist, en frontperson i svensk skivbransch i mer än tre decennier, har lämnat oss. Två andra bransch-personligheter under samma tid, Dag Häggqvist och Lars Gustafsson, minns Eddie Landqvist.

Vi har nåtts av det sorgliga budskapet att vännen Eddie Landqvist avlidit efter en lång tids sjukdom vid 83 års ålder. Hans efterlevande är hustrun Berit och barnen.

Eddie var en frontfigur inom den svenska skivbranschen under mer än tre decennier efter att han 1963 värvades av Sonets Gunnar Bergström  som VD till det av Metronome, Knäppupp och Sonet nystartade distributionsbolaget GDC, som blev en stor framgång och växte när bl.a. Phonogram tillkom som delägare. Därefter verkade Eddie som VD för Phonogram under ett antal år.

Sedan blev Eddie VD för branschföreningarna Svenska Gruppen av IFPI och GLF under många år och bland banbrytande insatser för grammofonindustrin var etablerandet av IFPI som collection society liksom Grammis. Han insåg också vikten av en enad svensk grammofonindustri och hade en unik förmåga att förena de stora multinationella bolag och lokala independentbolagens intressen.

Detta ledde bl.a. till ett för Europa ovanligt samarbete mellan IFPI och SOM. Icke att förglömma är Eddies sociala talang som stärkte samhörigheten inom branschen med hjälp av väl planerade fester och evenemang.

Förutom sina tunga insatser för den svenska grammofonbranschen var Eddie en stor personlighet som betytt mycket för alla oss som hade turen att lära känna honom under denna exceptionellt framgångsrika period för vår bransch. Utan Eddie hade branschen inte utvecklats lika positivt.

Dag Häggqvist & Lars Gustafsson

Fotnot: Begravningsgudstjänsten äger rum i Solna Kyrka onsdagen 22 november kl 12.30. Valfri klädsel. Efter akten inbjudes till Solnadals värdshus, svar om deltagande önskas till Agneta mobil 070 655 60 61 alternativt agneta@mallorcasir.com, eller Michele mobil 070 620 35 61. Tänk gärna på Alzheimerfonden, hälsar familjen Landqvist.