19 september 2017

DEBATT Samspel vill ha svar

Den här veckan sjösätts Samspel, ett tvåårigt projekt från Musikverket med ambitionen att ersätta det som Rikskonserter tidigare gjorde. Sju år efter att Rikskonserter lades när vill de ansvariga bakom Samspel nu få svar från landets kulturpolitiker vad som händer efter 2019.

Debattinlägget från Samspel:

”Samspel fyller tomrummet efter Rikskonserter

Nu har det gått sju år sedan Rikskonserter lades ned. Fortfarande finns inget fullgott alternativ för att hantera nationella turnéstrukturer. Därför lanserar Samspel ett turnéverktyg för konsertarrangörer och provar under 2017–2019 nya turnémodeller för att långsiktigt utveckla en hållbar och levande musikscen i hela Sverige på uppdrag av Musikverket.

Att arrangera en konsert är varken enkelt eller billigt. Det stora flertalet svenska musikarrangörer är ideella föreningar, med små eller inga möjligheter att själva driva turnésamarbeten utanför sin egen verksamhet. Det gör det svårt att samordna turnéer och konsertproduktioner över regiongränserna.

I slutändan är det frilansmusiker – och deras publik – som drabbas hårdast, när de inte erbjuds förutsättningar för nationella turnéer. Länsmusiken gör ett bra arbete inom det egna länets gränser, men sedan Rikskonserter lades ned har landets musikarrangörer haft sämre möjligheter att erbjuda såväl svenska som utländska gästspel.

På uppdrag av Musikverket har Musikarrangörer I Samverkan, MAIS, nu startat Samspel, som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre utgångspunkter för en levande musikscen i hela landet. Samspel är följden av en förstudie om nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer som MAIS tog fram 2014 med stöd av Musikverket.

Samspel är en strategi för att främja det fria musiklivet nationellt och i förlängningen även internationellt. Samspel vill se en vitaliserad musikscen med potential att locka nya lyssnare, att ge den befintliga publiken ett större utbud och att göra en bred genrepalett mer tillgänglig för alla – oavsett om du bor i en småstad, på landsbygden eller i en storstadsregion.

Detta vill Samspel åstadkomma genom ett trepunktsprogram:

1) Den 7 oktober 2017 lanserar Samspel ett nytt, webbaserat turnéverktyg som ska hjälpa landets konsertarrangörer att samverka kring riksomfattande turnéer. Med verktyget kan arrangörerna enkelt själva planera, genomföra och följa upp turnéer utifrån gemensamma intressen och förutsättningar.

2) Under 2017–2019 tar Samspel, i samråd med musiklivets olika aktörer som regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, professionella och ideella arrangörer samt musiker, musikskapare och producenter verksamma i det fria musiklivet, fram och provar flera nya turnémodeller för att långsiktigt utveckla möten mellan musik och publik.

3) Dessutom förordar Samspel en ny operativ funktion som ska samordna arbetet när verktyg och metod är på plats 2019. Den operativa funktionen bör utövas av genrerepresentativa experter och ska fånga upp och hantera det fria musiklivets intressen samt föra en kontinuerlig dialog med hela sektorn för att garantera långsiktig hållbarhet och ett balanserat artistutbud på nationell nivå.

Samspel tar ett helhetsgrepp och skapar överblick och struktur för övergripande ansvar i tomrummet efter Rikskonserter. Nu vill vi få besked av er, landets politiker med kulturministern i spetsen, att ni står redo att ta över ansvaret och garanterar kontinuitet när Samspel om två år avslutas. Det påbörjade arbetet för nya turnéstrukturer och ökad mångfald på scen och i publiken får inte bara bli ett tomtebloss.

Eva Omagbemi och Peter Pontvik, koordinatorer för Samspel”

Bilden: Eva Omagbemi, foto Jenny Mark Ketter