3 september 2017

Live at Heart 2017 i mål, presenterar datum för nästa år

Live at Heart 2017 i Örebro har nu avslutats. Organisationen gläds åt en stor publik och har spikat datum för nästa år.

– Alla delar av Live at Heart – musiken, filmen, konferensen och den nya Creative-delen – upplever att det är gott om besökare.  Fredagen i Örebro var fantastisk med en stor publik på utomhusbion på Stortorget, utomhusscenerna vid Stallbacken och Konserthuset och många i människor i rörelse vid musikscenerna under kvällen, säger Åke Lundström, VD för Live at Heart.

Örebro har under veckan tagit emot ett stort antal besökare utifrån. Bland annat har antalet delegater på Live at Heart nästan fördubblats jämfört med tidigare år.

– Konferensprogrammet har lockat nya gäster i år. Det är jättekul att se hur flera års utveckling gör att fler kreatörer, entreprenörer och konferensbesökare vill komma till Live at Heart, fortsätter Åke Lundström.

Live at Heart har också gjort klart med datum för nästa års festival. 2018 arrangeras Live at Heart 2-8 september.

Lars Nylin