28 augusti 2017

Konfirmerat avtal mellan Warner och Spotify

Det avtal mellan Spotify och Warner Music som MI tidigare rapporterat rykten om har nu konfirmerats. Därmed kan Spotify gå mot börtsintroduktion med nya avtal med alla tre majors.

Det är Financial Times som rapporterar att avtalet nu är påskrivet från båda parter. Till tidningen Recode säger Spotifys innehållschef Stefan Blom:

”Vårt partnerskap med Warner Music Group kommer hjälpa den nya musikekonomin att växa och miljoner med artister kan omedelbart nå en ny publik och publiken kan omedelbart få tillgång till nya artister”.

Bolagen har förhandlat om det nya avtalet i nästan två år, intäktsdelning har varit en central fråga och precis som i fallen Universal och Sony rapporteras att royaltynivån förhandlats ner från 55 till 52 %.

Spotify planerar en notering på New York Stock Exchange (NYSE) senare i år eller tidigt 2018.