20 augusti 2017

DIGITALT Storägare säljer Spotifyaktier på rekordnivåer

Spotifys aktie är uppe på rekordnivåer, det talas om 3400 dollar, och enligt Sky News passar nu storägaren Goldman Sachs på att sälja delar av sitt innehav.

I fallet med investmentbanken Goldman Sachs har kursen enligt Sky News legat på 3100 dollar till en summa av totalt motsvarande 600 miljoner svenska kronor. Med de nye rekordsiffrorna värderas Spotify ett halvår innan den förmodade börsnoteringen till nästan 120 miljarder kronor. Experter pekar på faktumet att Spotify nu slutit nya avtal med de tre majorbolagen som ett skäl till rekordkurserna, avtal som förmodas ge klart bättre royalty ur Spotifys synvinkel än de tidigare.

Lars Nylin