9 juli 2017

SoundCloud säger upp 173

SoundCloud måste spara och säger upp 173 anställda samtidigt som man stänger kontoren i London och San Fransisco.

Åtgärderna gör att uppskattningsvis 40 procent av personalen får gå från den Stockholmsstartade men numera Berlinbaserade musiktjänsten.I fortsättningen fokuseras verksamheten på kontoren i just Berlin och New York.

I ett blogginlägg skriver medgrundaren Alexander Ljung:

”Vi behöver säkra vår väg mot långsiktig, självständig framgång. För att göra det krävs besparingar, fortsatt tillväxt av annonsintäkter och prenumerationsintäkter, och fokus på vår unika konkurrensfördel – artister och kreatörer”.

Lars Nylin