18 juni 2017

ORGANISATION Nytt rekordår för SAMI

Sami visar upp ännu ett rekordresultat för upphovsrättsorganisationen. Den totala utbetalningen till artister och musiker uppgick 2016 till 139 miljoner kronor, vilket är en ökning med närmare åtta procent från föregående år. Därutöver har drygt 144 miljoner kronor avsatts för framtida utbetalningar.

– För tio år sedan tvingades Sami ta stora förluster som resulterade i negativt kapital. Sedan dess har återställningen av kapitalet varit en topprioritet. Nu har vi haft en bättre utveckling vad gäller insamlingen än vi vågat hoppas på och vårt långsiktiga arbete med en stark kostnadskontroll har givit resultat. Vi har lyckats återställa kapitalet ett år tidigare än beräknat, säger Stefan Lagrell, vd Sami.

Vid årsskiftet tillkom en ny lagstiftning om kollektiv förvaltning av upphovsrätt som påverkar Samis arbete och organisation. Med anledning av detta har en enig föreningsstämma antagit nya stadgar som bidrar till ökad transparens och större föreningsdemokrati. Beslutet kommer att följas upp i en extrastämma under hösten för att de nya stadgarna ska träda i kraft.

– Vi har sänkt trösklarna rejält för att fler ska gå från ansluten till medlem, vilket känns oerhört bra. Ett flertal beslut som exempelvis rör föreningens ekonomi har lagts på stämman, vilket innebär att medlemmarnas direkta inflytande växer, säger Jan Granvik, ordförande Sami.
Totalt samlade Sami in 200 miljoner kronor under 2016, varav 50 miljoner kom genom internationella samarbetsavtal. Av de anslutna som fick ersättning under året, var endast 26 procent kvinnor, men bland de topp 30 som fått mest ersättning var 59 procent kvinnor.

– Jag kan bara konstatera att vi går mot en spännande framtid med en ekonomi i balans, men nivån på ersättningar som genereras från digitala plattformar är oacceptabelt låg. Därför kommer vi fortsatt arbeta för att artister och musiker ska få en lagstiftning som garanterar en oavvislig ersättningsrätt även från strömmade tjänster, fortsätter Jan Granvik.