12 juni 2017

Spotify i tvist med Stim

Spotify och Stim har hamnat i en tvist som skapade rubriker i veckoslutet. Båda parterna säger att de jobbar på att lösa situationen, men helt klart är att betalningen inte fanns med i kvartalets utbetalning från Stim.

Spotify har enligt ett brev som Stim skickat ut till sina medlemmar inte betalat de fakturor som Stim skickat till tjänsten för det fjärde kvartalet 2016.

”Då Spotify inte har betalat våra utställda fakturor för Q4 2016 kommer ersättningen från Spotify inte att vara med i utbetalningen från Stim den 15 juni. Detta på grund av att vi och Spotify har olika uppfattning om villkoren enligt gällande avtal”, skriver Stim till sina 86 000 medlemmar.

Spotify skildrar det hela annorlunda. I ett uttalande till MI skriver Spotify:

“Spotify jobbar ständigt för att säkerställa att ersättning till rättighetshavare betalas ut på ett korrekt och effektivt sätt. Vi erbjöd STIM att betala ut det fulla beloppet som kan matchats ihop med rättighetshavare, men STIM valde att avstå betalningen. Den utestående summan relaterar till verk som inte matchas med rättighetshavare. Spotify och STIM jobbar nu aktivt tillsammans för att finna en lösning för att förse samtliga rättighetshavare med sina intjänade royalties.”