7 juni 2017

LIVE Livemusik Sverige + MoKS = Svensk Live

Svensk musikbransch har på livesidan fått en ny stark aktör. Livemusik Sverige och MoKS (Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation) går samman under det nya namnet Svensk Live.

De två organisationerna har under de senaste åren haft ett nära samarbete och tillsammans bland annat tagit fram rapporten ”Vi fortsätter att spela pop – men vi håller på att dö”, som handlar om behovet av en ökad satsning på popmusikarrangörer och livescener i hela landet. Nu har MoKS och Livemusik Sverige beslutat att gå samman i en organisation med det nya namnet Svensk Live. 
– Tillsammans kan vi använda våra resurser mer effektivt och utveckla nya arrangörer genom att bli mer heltäckande, från relativt små ideella föreningar till de allra största bolagen inom livemusiken. Det är viktigt för livemusikens framtid, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare för Svensk Live.
MoKS grundades 1990 och är en samarbetsorganisation för ca 80 ideella musik- och kulturföreningar i Sverige. Livemusik Sverige grundades 2014 och samlar cirka 120 arrangörer med olika organisationsformer, aktiebolag, ideella föreningar och kommunala aktörer, med syftet att främja och utveckla livemusiken. Livemusik Sverige har bl.a. initierat ett långsiktigt trygghetsarbete tillsammans med Polisen och RFSU. Utbildningar har genomförts kring brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder på en rad arrangörsträffar i landet.
– Vi arbetar enligt devisen att förbättra världen med livemusik och förbättra världen för livemusik, vilket innebär påverkansarbete och att bistå våra medlemmar i olika frågor, fortsätter Pihlgren.
När MoKS och Livemusik Sverige nu går samman i Svensk Live har den nya organisationen cirka 200 medlemmar. Svensk Live samlar klubbar, musikföreningar, festivaler, arenor, kulturhus, agentbolag och nöjesparker. Svensk Lives medlemmar genomför cirka 15 000 spelningar per år och har många miljoner besökare. Svensk Live har nu blivit ännu starkare som livemusikens röst.
Svensk Live kommer att drivas genom en moderorganisation och ett ungt arrangörsnätverk. Marita Isaksson är ordförande för Svensk Lives unga arrangörsnätverk:
– Vi kommer att ha en ännu starkare röst i vårt påverkansarbete, där vi bland annat arbetar för att alla de genrer som idag kallas popmusik bör betraktas som kultur och få del av offentligt stöd på samma sätt som andra genrer.