5 juni 2017

Stark framtidstro i musikbranschen visar rapport

Den ekonomiska tillväxten förväntas växa med 34% och arbetskraftsbehovet ökar med 12% i musikbranschen under de närmaste fem åren. Det visar rapporten ”Musikbranschen utveckling och kompetensbehov”, som Musiksverige och Föreningen Musikbranschutbildarna tagit fram. 

Kartläggningen görs vartannat år för att se till att musikbranschanpassade utbildningar svarar mot de arbetskraftsbehov som finns i musikbranschen de närmaste åren. Den aktuella rapporten behandlar tidsperioden 2017 – 2022. 174 organisationer har svarat på enkäten och rapporten har författats av Kerstin Mangert som är frilansande konsult.

Statistiken visar att framtidstron är fortsatt stark. Över den kommande femårsperioden förväntas den ekonomiska tillväxten bli 34 procent och den förväntade ökningen av arbetskraftsbehovet ligger på 12 procent.

Arbetskraft efterfrågas framförallt i kategorierna musikbolag (43 procent) och liveaktör/manager (40 procent), som tillsammans står för 83 procent av det ökade behovet under 2017-2022. De mest efterfrågade yrkesrollerna finns inom traditionella yrkesroller såsom administration, ekonomi och marknadsföring, men även inom digitalt/online, PR/promotion och affärsutveckling.

Orsakerna till den förväntat ökade tillväxten uppges vara bättre distributionsformer, ökande intäkter från det digitala området, fler artister, mer musikproduktion och kapitalsatsning.

När de svarande ombetts uppge vad som skulle kunna ge en mindre positiv utveckling anges främst lagstiftningen för streamingmarknaden och dess utveckling nationellt och internationellt avseende ersättningsnivåer för den strömmande musiken, men även brist på finansiering eller ovillighet till risktagande.

Läs hela rapporten här

Christel Valsinger