29 maj 2017

ARTIST Replik om Entombed

MI uppgav i förra veckans nyhetsbrev att den långvariga tvisten om varumärket Entombed avgjorts till originalmedlemmen Alex Hellids fördel. Uppgifter från Hellids företrädare som MI och andra medier citerat. Detta invänder Helene Hillerström Miksche mot i en replik.

Helene Hillerström Miksche representerar LG Petrov och övriga bandmedlemmar i Petrovs version av Entombed.

– Det har olyckligt cirkulerat felaktig information efter de två domar som Patent- och Marknadsdomstolen meddelade i förra veckan och som rör rätten till bandnamnet i olika varuklasser. Domstolens beslut är olyckliga på många vis, och i stora delar svårbegripliga. Alldeles oavsett vad man anser om besluten, är effekten av dem inte att varumärket och bandnamnet tillhör Alex och f.d. bandmedlemmar. Besluten har inte vunnit laga kraft och kan överklagas, säger Hillerström Miksche till MI.

– LG:s och övriga bandets inställning är att bandnamnet tillhör bandet gemensamt och Alex har erbjudits att också skrivas in på varumärkesregistreringen. Detsamma gäller f.d. bandmedlemmar. Alex inställning hittills har varit att han själv ska äga namnet och han behandlar övriga bandet, inklusive LG som varit medlem sedan det bildades, som om de vore rättslösa. LG och övriga bandet hoppas fortfarande på en lösning utanför domstol och har lagt fram flera förlikningsförslag, fortsätter Hillerström Miksche.

Lars Nylin