22 maj 2017

ARTIST Entombedtvisten avgjord

I en tvist som varit rättssak sedan 2013 har nu Patent och Marknads Domstolen gett Alex Hellid, tillsammans med Nicke Andersson och Ulf Cederlund, rätt till varumärket Entombed.

Det var våren 2013 som två ursprungliga medlemmar i EntombedAlex Hellid respektive Lars-Göran Petrov – separat ansökte hos Patent och Registreringsverket om rätten till varumärket Entombed. Därefter har det parallellt existerat ett Entombed respektive ett Entombed AD, med Petrov. Nu har alltså PMD beslutat helt till Alex Hellids, Nicke Anderssons och Ulf Cederlunds favör på alla punkter.

“Vi är självklart mycket nöjda med domstolens beslut! Det är en befrielse att frågan nu är avgjord så att vi kan fokusera på det hjärtat brinner för – musik! och ge folket mer Entombed. Vi har pratat om vad vi vill göra och ser fram emot att skapa bästa möjliga Entombed tillsammans, live och på skiva” skriver Hellid, Andersson och Cederlund i ett pressmeddelande. Trion understryker sedan att detta är det enda man vill meddela i ämnet. MI har inte nåtts av någon kommentar från Petrov-lägret.

Lars Nylin