15 september 2016

FÖRLAG Ny reform ska stärka upphovsrätt på nätet i EU

EU-kommissionen har föreslagit en ny upphovsrättsreform för digitalt innehåll inom EU. Kommissionen föreslår bland annat åtgärder för att stärka upphovsrättsskyddet på plattformar som YouTube.

Samtidigt som kulturen flödar allt friare mellan olika digitala europeiska marknader har inte regelverket för upphovsrätt hängt med. I vissa fall handlar det om att det finns hinder för att dela digitalt innehåll över nationsgränserna, såsom tv-program, film, arkivmaterial från muséer etc. I andra fall saknas reglering kring ersättning för upphovsrättsskyddat material.

EU har som mål att skapa en gemensam marknad även för digitalt innehåll och det är med det för ögonen som Kommissionen tagit fram en ny strategi. Förslaget innebär bland annat att man vill förstärka rättighetsinnehavares position på streamingtjänster för rörlig bild, såsom YouTube.

I förslaget ställs också krav på förlag och distributörer inom kultur att vara transparenta och informera författare och artister om vinster de gjort på deras verk. Syftet är att öka förtroendet mellan olika aktörer i värdekedjan.

Svenska Musikförläggarna välkomnar förslaget men anser att det finns mycket kvar att göra.

– Det viktiga är att kommissionen vill att digitala plattformar som till exempel YouTube ska ta ett större ansvar gentemot dem som skapar innehållet på tjänsterna. Enligt förslaget ska rättighetshavarna tillsammans med plattformarna komma överens om intäktsfördelningen från tjänsterna – något som både gynnar kreatörerna och gör att plattformarna kan konkurrera på lika villkor, säger Musikförläggarnas vd Elisabet Widlund, i ett uttalande på organisationens hemsida.

Innan förslaget kan implementeras i EU:s medlemsländer ska det diskuteras och analyseras i Europaparlamentet och Ministerrådet.

Christel Valsinger

Läs Kommissionens pressmeddelande i sin helhet här.

Elisabeth Widlund, vd Musikförläggarna.