9 september 2016

IFPI och Musikförläggarna i öppet brev till regeringen

Arbetet med att stärka skyddet för upphovsrätten på nätet går för långsamt, anser bland annat Musikförläggarna och Ifpi i  ett öppet brev till Sveriges regering. 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke samlade tidigare i år  upphovsrättsinnehavare, förlag, producenter, distributörer, annonsörer, betalningstjänster, telekombolag och tv-bolag till rundabordssamtal för att diskutera vad som krävs för att stärka skyddet för upphovsrätten på internet.

Efter åtta månader har samtalen ännu inte gett några tillfredsställande resultat anser undertecknarna av brevet. Målen för att minska den illegala nedladdningen är för lågt satta och åtgärderna, som framförallt handlar om upplysning, är för kraftlösa. Bakom brevet till regeringen står IFPI Sverige, Musikförläggarna, Svenska Förläggareföreningen, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, Sveriges Videodistributörers förening, Rättighetsalliansen, Film-&TV-Producenterna och Dataspelsbranschen.

Illegala tjänster för att se på tv och film används i högre utsträckning av svenskar än medborgarna i övriga nordiska länder. I Sverige är andelen som streamar och laddar ner rörligt material på olagligt vis 32% av befolkningen. Detta är att jämföra  med mellan åtta och 19% i våra grannländer. En anledning till den lägre siffran är att rättighetsinnehavare och internetopertörer i större utsträckning samverkar för att komma åt problemet  i dessa länder.

 – Det krävs flera åtgärder för att stoppa de olagliga tjänsterna som årligen tjänar tiotals miljoner på att sprida upphovsrättsskyddad film, musik, spel och litteratur. Tre åtgärder som vi vet skulle göra skillnad är att förtydliga internetoperatörernas ansvar att spärra illegala tjänster, införa grovt upphovsrättsbrott på straffskalan och införa en teknikneutral lagstiftning, säger Elisabet Widlund, vd på Musikförläggarna.

Läs hela brevet här: http://www.musikforlaggarna.se/nyhet/besvikelse-over-kulturministerns-rundabordssamtal/

Christel Valsinger