7 augusti 2016

LIVE ”Sverige saknar scener”

”Vi fortsätter spela popmusik, men vi håller på att dö” är det talande namnet på en rapport om läget för populärmusik som MoKS, Livemusik Sverige och Studiefrämjandet presenterar på Way out West nu på torsdag 11 augusti.

Rapporten visar enligt avsändarna att det finns ett glapp i det svenska musikundret. Att Sverige har en god infrastruktur att lära sig att spela instrument och börja spela och skriva musik tillsammans med andra. Via studieförbund och kulturskolor finns stora möjligheter till musikutövande och det är där processen startar för de flesta. Men sedan tar det stopp. Infrastrukturen som tar musikern från fritidsgårdsscenen vidare upp i karriären finns inte längre. Det har uppstått ett tomrum mellan scener för amatörer och scener för professionella.

Rapporten efterlyser fler scener för semiprofessionella musiker, de som spelar och har spelat länge men som ännu inte kan försörja sig på sin musik.

– En anledning till bristen på scener är att popmusikarrangörerna och livescenerna har väldigt lite att hämta när det kommer till statligt, regionalt och kommunalt stöd. I 184 av landets 290 kommuner finns det inga satsningar på popmusik, säger Linnea Kant, ordförande för MoKs – Musik- och kulturföreningarnas samarbetsorganisation.

Rapporten kritiserar den rådande kultursynen, i förordet står det att den inte förändrats sedan 1970-talet.

– Musikaliska uttryck som tillkommit efter 1950 tas fortfarande inte på allvar. Institutioner och subventionerade genrer som konstmusik, klassisk musik och jazz har av lång tradition företräde till stöd av olika slag. Popmusiken likställs med musik som är populär och musik som är populär likställs med musik som är ekonomiskt gynnsam. Det kan knappast vara mer fel, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsansvarig, Livemusik Sverige.

”Vi fortsätter spela popmusik, men vi håller på att dö” inventerar förutsättningarna för arrangörer och musiker som spelar populärmusik idag och jämför läget i Sverige med flera europeiska länder. Slutsatsen är att en ökad satsning på popmusikarrangörer och livescener skulle få sektorn att växa och utvecklas. Musiken skulle ge ekonomiska mervärden till kommunerna, utveckla och bilda människor, skapa social samvaro och inte minst bredda kulturutbudet.

På Way Out West går det att och lyssna på en kort presentation av rapporten av Thor Rutgersson (författare) och prata pop och politik med:

Joppe Pihlgren, Livemusik Sverige
Marita Isaksson, MoKS
Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig på Kulturdepartementet

Tid: Torsdagen den 11 augusti klockan 16.00
Plats: Way Out West/Garden (vip-område för musikbranschen)

Rapporten ”Vi fortsätter spela popmusik, men vi håller på att dö” kommer att finnas på www.studieframjandet.se/spelapop from den 11 augusti. Innan dess finns en kortvariant på samma adress.

Lars Nylin