16 juni 2016

ORGANISATION SAMI-pengar för 2 800 låtar söker ägare

SAMI har publicerat en omfattande lista över låtar som har genererat ersättning till medverkande, men där saknade uppgifter gör att man får svårt att betala ut pengarna till artister och musiker. I kampanjen ”Saknade vänner” ber SAMI nu om hjälp att hitta de som har medverkat på låtarna som spelats under 2015.

Varje år registreras nästan 10 000 nya låtar hos SAMI och varje år saknas uppgifter om medverkande artister och musiker i många av låtarna. Ofullständiga SAMI-listor leder till att ersättningar uteblir.

– Det är viktiga pengar det handlar om, pengar som betyder mycket för de som lever på musiken, säger Linda Holmgren, ansvarig för artistrelationer på SAMI.

– SAMI är en liten organisation som inte kan lägga stora resurser på att jaga in alla uppgifter som saknas, därför är vi beroende av att artister, musiker och producenter skickar fullständiga SAMI-listor till oss, fortsätter Holmgren.

I dag finns inget lagstadgat regelverk för vem som har ansvar för att registrera vilka som medverkat på en inspelning, utan uppgiften landar i slutänden hos dem som förväntar sig att få sina pengar.

Förra året samlade SAMI in 192 miljoner kr i ersättningar till artister och musiker. Pengar som i flera fall inte kan nå sina rättighetshavare eftersom utbetalningarna inte kan genomföras förrän alla som medverkat vid en inspelning har identifierats.

– Visst kan vi ofta höra vem som sjunger och ana vilka som är med i uppsättningen, men vi måste vara säkra. Vi har självklart koll på originalartisterna i till exempel Kent, men för oss är det lika viktigt att eventuella extramusiker eller personer som körar också får sin ersättning. Även om en person har bidragit genom att till exempel skicka in sin körsång som en fil, är personen en lika viktig medverkande och har lika stor rätt till ersättning, berättar Linda.

Utan fullständiga SAMI-listor är det väldigt svårt för SAMI att betala ut ersättningen och man tvingas istället förvalta pengarna i väntan på att rättighetshavarna ger sig till känna. Just nu finns alltså insamlad ersättning till medverkande artister för ca 2 800 låtar, som inte kan betalas ut för att det saknas uppgifter. SAMI gör en satsning för att hitta dem på kampanjsidan saknade.sami.se, där man kan få en snabb överblick med hjälp av topplistan över de mest spelade, eller söka bland alla spelade album där uppgifter saknas.

Lars Nylin