26 maj 2016

PRIS Framtidsvinnarna utsedda

Pristagarna i Framtidens Musikpris 2016 är nu utsedda. Det blev Elias Lang, Daniela Nyström och gruppen Sallyswag (bilden) som tog hem priserna.

Framtidens Musikpris arrangeras i år för andra året av Riksförbundet Unga Musikanter tillsammans med musikbranschens ledande organisationer Kulturskolerådet, Swedish Music Hall of Fame, SKAP, FST, Musikförläggarna, Musikverket, SYMF, Svensk Scenkonst, Lärarförbundet och Stims promotionnämnd.

Framtidens Musikpris syfte är att lyfta fram behovet av satsningar på musikskapande för barn och unga. Priset tilldelas dem som i dag skapar möjligheter för ett rikt framtida musikliv: pedagoger, organisationer, ensembler samt till egna initiativ skapade av barn och unga.
2016 års vinnare i de tre priskategorierna är musikstuderande Elias Lang med Pointed Tongues (”Bästa ungdomsinitiativ”), körpedagog,Daniela Nyström(”Enaståede pedagogisk gärning”) och musikgruppen Sallyswag (”Nyskapande innovativt projekt”). 

Pristagarna har valts ut genom en riksomfattande nomineringsprocess som skett på hemsidan www.framtidensmusikpris.se där allmänheten har fått säga sitt. Det har följts av juryarbete med representanter från prisets samtliga samarbetsorganisationer. Vinnarna får 20 000 kronor var vid en stor ceremoni den 23 augusti på Scenkonstmuseet, Stockholm.

Prismotiveringarna är:

Bästa Ungdomsinitiativ

ELIAS LANG med Pointed Tongues, Ockelbo
”Pointed Tongues är en musikal vars initiativ helt bygger på ungas eget musikaliska skapande. Musikstuderande Elias Lang har utifrån en idé skrivit och komponerat musik, skrivit text och arrangerat, repeterat samt satt samman ensemble för musikalen. Tillsammans med ett 30-tal unga från högstadiet och gymnasiet har musikalen sedan framförts vid mycket uppskattade föreställningar på skolor. Gärningen äger än större aktualitet och betydelse då handlingen byggs upp runt HBTQ-frågor. Med en stor förmåga att ta till vara på musikens inneboende kraft har Elias Lang tagit ett initiativ som skänker respekt och glädje.”

Enastående Pedagogisk Gärning

DANIELA NYSTRÖM, körpedagog, Örnsköldsvik

”Daniela Nyström är musiklärare och körpedagog som under mer än 20 år byggt upp en körverksamhet som genom hennes gärning fått en hel bygd att sjunga. Hennes pedagogiska arbete med ungas gemensamma sjungande sträcker sig från fyraåringar upp till gymnasiet. Där tas gemensamt ansvar för en helhet i körens utveckling och genom att låta yngre och mindre erfarna sångare musicera tillsammans med de äldre skapas personliga och musikaliska möten. Barnkammarkören, Femenalen, Killkören samt Barnkören Sånglust har rönt stor uppskattning såväl i Sverige som internationellt. Med handlingskraft tar hon sig an de som saknar självförtroende genom att starta upp “Jag kan inte sjunga-kören” – som efter några repetitioner byter namn till “Jag kan visst sjunga-kören. erfarenhet.

Från uppväxten i storstadens Berlin till Höga kustens natur har Daniela på sin livsresa fört med sig bred kunskap och erfarenhet. Hon har med stor energi och uthållighet, år efter år byggt upp en sånglig gemenskap som förmedlar känslan av att alla kan och allt är möjligt – tillsammans med musik.”

Nyskapande Innovativt Projekt

SALLYSWAG
”Sallyswag är ett band med nio musiker där medlemmarnas har rötter i allt från dancehall, hiphop, jazz, oriental till afro och svensk folkmusik. Med stor musikalisk integritet och kvalitet vågar de kreativt att bryta upp gamla barriärer korsa genrer och med stor vitalitet sitt livsbejakande förhållningssätt söka sig till nya uttryck.

Sallyswag är så mycket mer än en musikalisk urkraft! De har en drivkraft som uppmuntrar till förändring, inte bara inom musik, utan samhället i stort. Ett kollektiv med fantastiska musiker och starka individer som genom sina konserter, workshops och existens inspirerar och stärker ungdomen idag, inte minst unga tjejer. Med musiken som ett verktyg för att bryta normer och sprida sitt feministiska budskap kommer Sallyswag vara en stor bidragande faktor i arbetet för en jämställd musikscen.”

Lars Nylin