24 maj 2016

DIGITALT Spotify fortsätter växa

Spotify fortsätter att växa. 2015 omsatte tjänsten nästan 18 miljarder. Men även förlusten var större än 2014.

Det är Music Business Worldwide som tagit del av siffror från bolagsverket i Luxemburg, där Spotifys moderbolag är skrivet. De visar att Spotify omsatte 2.2 miljarder d v s nästan 18 miljarder svenska kronor, mer än en fördubbling jämfört året innan. Det gjorde man med med 89 miljoner användare vid nyår 2015, av dessa var knappt 30 miljoner betalande prenumeranter.

Kanske allra mest intressant ur musikindustrins synvinkel: Spotify betalade enligt årsrapporten över 15 miljarder till olika rättighetshavare, det innebär 84 % och mer än någon annan ledande tjänst.

Även förlusten ökade jämfört 2014, nu blev den 1,6 miljarder jämfört 1,5 året innan. Men i relation till omsättningen har förlusten alltså minskat. Rapporten visar också att annonsintäkterna ökade markant under 2015, med 98 %.

Lars Nylin