12 april 2016

Musikförsäljningen växer i Sverige

Intäkter från strömmade musiktjänster ökade under 2015 med 10,6 procent och den totala musikförsäljningen i Sverige ökade med hela 8,6 procent. Den digitala försäljningen står nu för 85,2 procent av den totala svenska musikförsäljningen.

CD-försäljningen minskar i Sverige med 12 procent och står idag för 11 procent av den totala försäljningen. Vinylförsäljningen har konstant ökat under de senaste åren och ökade med över 54 procent under 2015.

Kommentar från Ludvig Werner, VD för IFPI Sverige:

Mycket bra besked att tillväxten, driven av strömmade tjänster, fortsätter trots spekulationer om mättad svensk musikmarknad. Musik konsumeras som aldrig förr men intäkterna till samtliga rättighetshavare borde vara väsentligt högre. Intäkterna från några av världens största musiktjänster är fortfarande låga, både i relation till användandet och i relation till de höga intäkter som genereras från strömmade prenumerationstjänster. Ett exempel: Av de strömmade intäkterna i Sverige (870 Mkr) kommer endast 25 Mkr från de reklamfinansierade musik(video)tjänsterna – mindre än intäkterna från vinylförsäljningen. Detta trots att dessa tjänster tillhör de mest nyttjade i hela världen med närmare  1 miljard användare. Vi kallar denna situation idag för ”Value Gap”.

(Samtliga tal nedan är angivna i tusental):

 

Mer information om musikförsäljningen i resten av världen från IFPI:s Global Music Report:

  • De totala musikintäkterna ökade globalt med 3,2 procent – den första ökningen på 20 år.
  • 45 procent av den totala musikförsäljningen är digital – en ökning med 10 procent sedan förra året (39 procent av intäkterna kommer från fysisk musikförsäljning).
  • Intäkter från strömmade musiktjänster ökade globalt under året med 45,2 procent.

Källa: IFPI Global Music Report 2016