28 mars 2016

BRANSCH Streaming dominerar nu även i USA

2015 kom paradigmskiftet även i USA- För första gången blev streaming största inkomstkällan för musikindustrin visar siffror från branschorganisationen RIAA. 

Den amerikanska musikindustrin omsatte i fjol cirka 7 miljarder dollar, USA är därmed fortsatt världens största marknad. Men vad mer var: siffran innebar 0,9 procent plus jämfört 2014, det är ett trendbrott för en marknad som tidigare visat en nedåtgående kurva.

Streaming stod totalt för 2,4 miljarder dollar, det innebär 34,3 av totalomsättningen. Man ska då veta att så sent som 2013 stod streaming bara för 20 %.

Spotify är en av vinnarna i den här situationen. Tecken tyder på att den svenska tjänsten snarast har haft nytta av det fokus på streaming som kommit med starten för Apple Music och Tidal, som båda sjösattes under 2015.

För Spotify är siffrorna extra intressanta eftersom tjänsten har fått utstå en hel del kritik just i USA för sin Freemium-modell. Spotify har också i huvudsak därför bojkottats av en rad amerikanska stjärnartister, senast Gwen Stefani – och även ledande branschpersoner har kritiserat Freemiumupplägget starkt.

Möjligen skiftar fokus en bit bort från detta efter RIAA:s siffror. De senaste veckorna är det snarare YouTube som hamnat i skottgluggen för sin, som det anses, dåliga ersättning för att använda musik.

Länk till Billboards analys och statistik:

http://www.billboard.com/articles/business/7271729/riaa-us-recording-2015-revenue-numbers

Lars Nylin