15 mars 2016

FÖRLAG Sony köper ut Sony/ATV från Michael Jacksons dödsbo

Sony Music köper ut den halva av Sony/ATV som Michael Jacksons dödsbo ägt, för 750 miljoner dollar. Sony/ATV skapades 1995 som ett joint venture mellan Sony och ATV, som ägdes av Jackson.

Sony/ATV administerar i dag 2.8 miljoner verk och har i exempelvis Sverige varit marknadsledande. Bland de svenska låtskrivarna hos Sony/ATV finns Avicii och Kent, några internationella namn är Taylor Swift, Adele och Justin Bieber.

Köpet kommer enligt ett pressmeddelande inte att inkludera Michael Jacksons ägandeandel, 10 procent, i EMI Publishing inklusive hans mastrar och inte heller Mijac Music, som äger hans låtar. Båda bolagen leds dock av Sony.

Sony Music Entertainments VD Michael Lynton säger i pressmeddelandet: ”Det här köpet kommer att göra det möjligt för Sony att snabbare anpassa sig till förändringar i förlagsindustrin.”

Sony Corporations VD Kazuo Hirai fortsätter: “Nöjesindustrin har länge varit en kärnverksamhet i Sony och en nyckel för vårt framtida växande.”

Båda dessa uttalanden talar emot rykten under 2015 om att Sony skulle ha planer på att helt eller delvis lämna nöjesindustrin, så sent som i oktober skrev Wall Street Journal att det fanns planer på att dra sig ur förlagsdelen.

ATV grundades ursprungligen 1955 och köptes 1985 av Michael Jackson som då betalade 41.5 miljoner dollar.

Lars Nylin