12 februari 2016

JURIDIK Warner vann rättstvist mot Jigs

I en principiellt viktig dom i Stockholms Tingsrätt på fredagen ges Warner Music rätt att lägga upp musik av dansbandet Jigs på strömmade tjänster.

Tingsrätten går på Warner Musics linje när musikbolaget ansett att detta enligt avtal har fått till att förfoga över inspelningar oavsett teknik. Målet har drivits av Jigs kapellmästare Tryggve Johansson med hjälp av Musikerförbundet. Målsägarna har hävdat att eftersom musiken spelades in innan den digitala eran skulle inte det finnas avtal som reglerar hur den får exploateras digitalt.

När Tingsrätten dömde till Warner Musics fördel citerar den avtal från 1975 och 1984 där det bland annat står att ”artisten överlåter på bolaget de för bolaget gjorda inspelningarna utan någon inskränkning i äganderätten eller användningen”, men också faktumet att Johansson vid minst två tillfällen 2010 och 2011 har fått royalty från Warner för den digitala användningen och fakturerat utan invändning.

Rätten pekar även på att inte heller CD-skivan fanns specificerad i de ursprungliga avtalen mellan Jigs och Mariann från 1973 (bolaget köptes 2006 av Warner Music).

I höstas beslutade Solna tingsrätt i motsatt riktning när musikern Johan Johansson med hjälp av Musikerförbundet drev motsvarande mål mot  Universal/Musiknätet Waxholm. Där beslutade rätten att de senare inte har rätt att lägga ut musik av bland annat KSMB på strömmade tjänster som Spotify. Den domen är överklagad och ska upp i Svea Hovrätt senare i vår.

Lars Nylin