1 februari 2016

4 SNABBA Anders Engström/SOM/Indie Business Toolbox

SOM, Svenska Oberoende Musikproducenter, marknadsför nu en kurs i digital marknadsföring för småbolag, kallad The Indie Business Toolbox. MI har kollat vad det handlar om.
Hur föddes idén till den här kursen och vilka ligger bakom den?

– Efter att vi genomfört mycket välbesökta hel och halvdagsseminarier om t.ex. You Tube och digital marknadsföring märkte vi att behov fanns för ännu mer kompetensutveckling. I botten finns SOM, Svenska Oberoende Musikproducenter, som i sin tur har anlitat Fifti som projektledare. Rent finansiellt så kan vi genomföra kursen tack vare stöd från The HELM trust, en europeisk fond i anslutning till IMPALA, som är en europeisk paraplyorganisation för oberoende organisationer.

Varför behöver man sätta ihop en sådan här kurs specifikt för indiebolag?

– Nu när marknadsplatsen för musik i princip helt och hållet finns i de digitala miljöerna så måste man ha kunskap och verktyg för att arbeta på den marknadsplatsen. Vi har sett att väldigt många oberoende musikbolag
har haft det svårt att anpassa sig till detta. Inte alls på grund av ovilja utan helt enkelt för att det är svårt att ha resurser för att hinna med att lära om och och lära nytt. I grunden är det en fråga om överlevnad för den oberoende musikscenen vilket i sin tur handlar om att smala genres och verklig bredd och mångfald skall finnas kvar. I det sammanhanget har vi flera gånger haft kortare kursen och seminarier om hur man kan jobba med sin musik på den digitala marknadsplatsen men vi förstår att det krävs ett större anslag, något som ger mer ”hands on” kunskaper.

– Sedan tror vi att genom att höja kompetensen hos ett fåtal bolag/personer, kursen kan inte ta in mer än ca 20 personer för att vara effektiv, så hjälper vi på sikt med till att höja kompetensen över hela den oberoende musikscenen.

Om man jämför med andra kursen i digital marknadsföring som exempelvis ges av IHM och Berghs, vad är det som gör den här kursen unik och vilka tror du kommer gå kursen?

– Det som är speciellt med den här kursen är att den inte är generell utan specifik för musikbolag. Vi tror att metodiken där man tar med sig ett riktigt case är ett bättre sätt att lära sig vad som funkar än att titta mera brett på marknadsföring generellt. Jag tror att små och medelstora indiebolag i första hand kommer att vilka gå, men vi har lagt möda på att kursen även skall ge dem som redan kan mycket reella utmaningar för att lära sig ännu mer.

Hur satte ni ihop talarna?

– Vi har lagt möda på att både titta efter lokala experter men även bjuda in internationella föreläsare. Man skall ju komma ihåg att det finns ett mycket gott kunnande och vana vid digitala marknader och marknadsföring i Sverige men att den kunskapen har haft svårt att nå ut till de oberoende musikbolagen. Majors och även de större bokningsbolaget har haft resurser att suga upp en massa duktiga människor och nu försöker vi hitta de talare och kursledare som kan lära oss samma saker.

Lars Nylin