15 januari 2016

KONFERENS Programmet klart för WTM

Konferensprogrammet för ”Where’s the Music?” i Norrköping är nu spikat. Samtalen kommer bland annat att röra sig kring hållbarhet och jämställdhet inom musikindustrin, huruvida streamingen är den slutgiltiga konsumtionsformen av musik och varför kostnaden för konsertbiljetter skenar.

Arrangören Fkp Scorpio har släppt diskussionsämnena för den kommande konferensen i Norrköping de 12-13 februari. På schemat står bland annat samtal om huruvida klimatförändringar och hållbarhetsmål även berör musikbranschen och en timme om jämställdhet i musikbranschens beslutande led, en punkt som presenteras av mentorsprogrammet Makten Över Musiken.

Andra konferenspunkter är bl a ”Vad gör en bra synclåt? Kreativa trender inom musikbevakningen, presenterat av Synch Audio” och ”The Irresponsible Party”, om det ansvarslösa beteendet många uppvisar på festivaler. Hur förebygger vi att något går fel samtidigt som vi uppmuntrar besökare att få vara galna och ha roligt?

Hela konferensprogrammet finns här http://www.wheresthemusic.se/om-konferensen/

Christel Valsinger