17 december 2015

Kvinnliga musikproducenter bildar nätverk

Upfront Producer Network är namnet på ett nytt kvinnlig nätverk bildat under hösten 2015. Nätverkets syfte är att visa musikbranschen att det finns många kompetenta musikproducenter som är kvinnor.

Namnet är inspirerat av slagorden ”Girls Up Front” som används av det kvinnliga kollektivet Femtastic. I dagsläget består Upfront av 16 kvinnor från Stockholm, Göteborg och Malmö och de vill gärna bli fler, skriver de i ett pressmeddelande.

Drivande är Anna Ingler, frilansande projektledare, och artisten/producenten Amber Watts, styrelsemedlem i Femtastic, i samarbete med Record Union.

– Vi har reagerat på att vår katalog till stor del består av manliga producenter/artister, något vi arbetar aktivt för att förändra till en jämställd nivå, säger Felicia Flack, Head of Communication & PR på Record Union.

– Upfront är för oss ett otroligt viktigt samarbete och vi tycker att det är en självklarhet att i nästa stadium ta projektet vidare globalt. Behovet finns överallt och vi ser ingen anledning att begränsa oss till Sverige, 2016 kommer bli ett spännande år.

Framväxandet av kvinnliga nätverk i musikbranschen såsom Rec Collective, Popkollos #vemkanbliproducent och Ikaros Rep visar att det finns en lucka att fylla, menar initiativtagarna. Och för just producenter kan det handla om att hitta sätt att nå ut med sin musik. Därför jobbar Upfront med en referensgrupp bestående av A&R’s, managers och bokare från musikbranschen.

– I slutändan hoppas vi såklart att det inte kommer behövas ett separatistiskt nätverk och att hinder som kvinnliga producenter utsätts för i karriären inte längre kommer uppstå, men tyvärr är vi inte där än, säger Amber Watts.

 Christel Valsinger

Länk till Upfront på Soundcloud: https://soundcloud.com/upfront-producer-network

Övre raden från vänster:  Dijle Neva Yigitbas (NevaDeelay), Adele Kosman (AM Kosman), Alexandra Shanahan (Maydar), Dafne Jansson (Dafne Andas), Dajana Lööf (Dajana), Melisha Linnell, Amber Watts (AmberValent).

Nedre raden fr v:  Mathilde Bojén, Lizette Nordahl (Lizette Lizette), Natali Persson (Natali Noor), Alexandra Tärnlund (Mamamachete), Anna Ingler och Felicia Flack (Record Union).
Saknas på bilden: Ayla Adams (Ayla Shatz), Stina Nilson (Catbeats), Lea Wahlstedt, Naomi Namasenda (Namaste) och Patrizia Helander.