30 november 2015

FÖRLAG Nu blir det enklare för sajter med låttexter att göra rätt för sig

Nu startar branschorganisationen Musikförläggarna, i samarbete med de svenska musikförlagen och med stöd av musikskaparnas organisationer Skap, FST och Stims promotionnämnd, en upplysningskampanj om vilka regler som gäller när man vill lägga upp låttexter, noter och ackord på nätet. I samband med kampanjen lanserar Musikförläggarna även en mikrolicens, som syftar till att göra det enklare för den som till exempel vill lägga upp en låttext på sin sajt.

– Vi har märkt att det saknas kunskap om vad det är för regler som gäller när det kommer till att lägga upp låttexter på nätet. Många vet inte att man måste fråga den som skrivit texten om lov. De flesta känner till att det finns något som heter upphovsrätt, men varför den finns och vad den innebär rent praktiskt, det behöver vi informera om. Det är ett upplysningsarbete som ska göras helt enkelt, säger Nutta Hultman, chef på Musikförläggarna.

I samband med kampanjen lanserar Musikförläggarna även en helt ny licens, en mikrolicens. Den vänder sig till sajter som drivs av föreningar, ideella organisationer, privatpersoner etcetera som lagt upp material i mindre omfattning. Tanken är att göra det enklare för den som vill lägga upp en låttext, en not eller ackord på sin sajt att få de tillstånd som behövs. Licensen genomförs under en ettårsperiod och utvärderas därefter för att eventuellt etableras permanent.

– Faller man inom ramen för licensen så är det väldigt enkelt att göra rätt för sig, säger Nutta Hultman.

För sajter med omfattande material eller för sajter som bedrivs i kommersiell skala med till exempel annonser kopplade till sajten måste man, som tidigare, kontakta varje enskild rättighetshavare för att söka tillstånd. Musikförläggarna kan hjälpa till med kontakter i dessa fall.

”Lyrics” är ett av de mest populära sökorden på nätet, något som inte minst avspeglar sig i det stora antal sajter som tillhandahåller låttexter, noter eller ackord i någon form. Men kunskapen om vilka regler som gäller är låg och flertalet sajter saknar tillstånd för det material de lagt upp. Detta vill Musikförläggarna ändra på.