27 november 2015

JURIDIK Bredbandsbolaget slipper blockera

Stockholms tingsrätt anser inte att Bredbandsbolaget är skyldiga att blockera brott mot upphovsrätten från The Pirate Bays sida.  Det meddelades i en dom på fredagen.

Det var IFPI Sverige och Sveriges Videodistributörer som tagit initiativet till den stämning som förutom musikbolagen Universal, Sony och Warner hade bakom sig ett antal företag och organisationer från film och tv-branscherna.

Stockholm tingsrätt skriver i ett pressmeddelande:

”I målet har bland annat prövats om den svenska lagstiftningen överensstämmer med ett EU-direktiv som säger att medlemsstaterna ska se till att rättsinnehavare har en möjlighet att begära ett föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet (Infosoc-direktivet). Enligt den svenska upphovsrättslagen kan föreläggande meddelas bland annat mot var och en som medverkar till sådant intrång.”

Stockholms tingsrätt anser alltså att den svenska lagstiftningen uppfyller det aktuella kravet i det så kallade Infosoc-direktivet.

– En enig tingsrätt anser alltså att det inte finns förutsättningar att meddela ett sådant förbud som rättighetshavarna vill ha och avslår därför deras begäran, säger rättens ordförande chefsrådmannen Anders Dereborg i pressmeddelande.

I domen skriver tingsrätten att Bredbandsbolaget skulle behövt ha en affärsmässig relation med The Pirate Bay för att kunna dömas som medskyldiga.

Rättighetshavarnas representanter har i ett par fall redan meddelat att man kommer att överklaga domen:

– Domstolen har prövat lagstiftning vars syfte är just att ge rättighetsägare möjlighet att med internetleverantörers hjälp stoppa illegala tjänster från att nå svenska internetanvändare. Liknande lagstiftning tillämpas redan i resten av Norden samt i stora delar av Europa. Vi kommer att överklaga, säger Henrik Bengtsson, juridiskt ombud, i ett pressmeddelande.

Per Strömbäck på Film- och tv-branschens Samarbetskommitté är förvånad över domen. Detta särskilt sedan andra europeiska domstolar gått på motsatt linje.

– Domen är ett allvarligt underbetyg för svenskt rättsväsende som redan ligger på efterkälken. Svenska film- och musikskapare förtjänar bättre, säger Strömböck till webbtidningen IDG.se.

– Vi har hela tiden hävdat att det räcker att tillhandahålla uppkopplingen, där håller inte tingsrätten med. Samtidigt skriver de i domen att det inte får vara så svårt att få till ett föreläggande att det i praktiken blir illusorisk. Vilket det blir nu, fortsätter Strömbäck.

Även forskaren Daniel Johansson, även krönikör i MI, är förvånad:

– Ja, rejält förvånad. I och med fredagens dom är Sverige ett av få länder som inte ålägger internetleverantörer att blockera vissa piratsajter. Därmed gör svenska domstolar en precis motsatt bedömning än man gjort i Danmark, Norge, Finland, Island, Tyskland, Irland, Spanien, Storbritannien, Argentina och i flera andra länder, säger han till Göteborgs-Posten.

Lars Nylin