19 november 2015

MUSIKSVERIGE Branschen upp 25% sedan 2009

Nu har organisationen Musiksverige släppt sin branschstatistik 2014 och rapporten visar att musikbranschens intäkter fortsätter att öka. Sedan 2009 har intäkterna vuxit med 1,6 miljarder, upp hela 25 procent. Musikexporten ökade ännu mer, med hela 29 procent.

När Musiksverige presenterade den färska statistiken i Konstakademiens 1700-talsvalv i Stockholm slog organisationens VD Linda Portnoff redan i inledningen fast att livemusiken fortsatt står för över 50% av den svenska musikbranschen. Men även på musikbolags och förlagsfronten går det uppåt. Detta mycket tack vare alla framgångsrika svenska låtskrivare och producenter.

Sedan år 2009 har musikbranschens intäkter vuxit med 1,6 miljarder kronor – upp 25 procent under de fem år som statistiken gjorts. 2014 omsattes totalt 8,2 miljarder kronor, det är i sig en ökning med fem procent jämfört med 2013.

Samtidigt visar statistiken i rapporten ”Musikbranschen i siffror” att den största andelen av intäkterna hamnar hos ett fåtal aktörer. På exempelvis konsertsidan står tre procent av företagen för 70 procent av intäkterna. Det betyder att även om musikbranschen totalt sett vuxit under den senaste femårsperioden så är det många, särskilt mindre kommersiellt orienterade aktörer, som upplever att de har fått det tuffare.

Musiksverige efterlyser i sin  rapport, och detta togs även upp flera gånger vid presentationen, att det måste bli lättare för musikbolag att hitta riskkapital. Att teknikfokuseringen hos politiker och riskinvesterare krockar med musiksammanhangets ”mjukare” innehåll.

– Det behövs kapital för att kunna gå från en kanske till två anställda eller att ta sig ut på den tyska marknaden eller att våga satsa i USA,  säger Linda Portnoff.

Presentationen på Konstakademien inleddes av en panel med Portnoff och journalisten Jan Gradvall där man summerade siffrorna och situationen i stort. Bland annat noterades att betalningsviljan för streamade tjänster på sistone om inte minskat så åtminstone planat ut, ett orosmoln.

Senare följde bland annat en panel med politiska representanter som Oscar Stenström (S) och Olof Lavesson (M) där det åtskilliga gånger underströks att musikbranschen trots att den är liten BNP-mässigt har andra kvaliteter som gör den värdefull för varumärket Sverige,

Linda Portnoff tog då chansen och efterlyste ett betydligt bättre stöd till exempelvis svensk musikexport, något som möttes av applåder i den fullsatta lokalen.

Läs rapporten och se en sammanfattande film om musikbranschens omsättning här: www.musiksverige.org

Lars Nylin